Hírek
16
Feb
Vizitáció
Témakör: Plébánia hír
A héten kerül sor plébániánkon az Esztergom-budapesti Főegyházmegyében már évek óta tartó főpásztori vizitációra. Főpásztorunk, Erdő Péter bíboros atya fontos feladatának tartja, hogy személyesen vagy megbízottja által végiglátogassa főegyházmegyénk plébániáit, megismerkedjen a helyi közösségekkel, intézményekkel, körülményekkel, a helyi lelkipásztori élet sajátosságaival. Plébániánkat Székely János püspök atya, főegyházmegyénk segédpüspöke fogja meglátogatni, 2014. február 21-én, 22-én és 23-án.

A jövő vasárnapi szentmisét 10 órakor János püspök atya fogja bemutatni. A szentmise keretében helyezzük el templomunk hátsó falán azt az emléktáblát, amelyekre az elmúlt év október 23-án kértük Rómában az általános pápai kihallgatáson Szentatyánk, Ferenc pápa áldását. Ehhez kapcsolódóan külön okmány is érkezett a Vatikánból, amely tanúsítja, hogy a Szentatya áldását küldi a gazdagréti helyi lelkipásztorra, és mindazokra, akik az ő lelkipásztori gondoskodására vannak bízva. Ennek az áldásnak jele lesz a tovább épülő templomunk falán elhelyezett emléktábla. Az ünnepi szentmise után János püspök atya egyházközségünk szolgálattevőivel (énekkar, felolvasók, áldoztatók) találkozik a tükörteremben.
16
Feb
Irodalmi klub
Témakör: Plébánia hír
A vizitáció idejében, 2014. február 22-én, szombaton délután 3 órakor tartja következő rendezvényét a tükörteremben. Téma: Születésnap visszatekintéssel, és a bordalok az irodalomban. Felolvasásra jelentkezni a vasárnapi szentmisék után a szokott módon lehet. Mindenkit szeretettel várunk!
16
Feb
Farsangi bál
Témakör: Budai Középső Espereskerületi hír
Budai egyházközségek 15. farsangi bálját, 2014. március 1-jén, szombaton 19.00 – 2.00 óráig rendezzük meg a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz u. 18.). Bővebb információ a weboldalon olvasható.
16
Feb
Simándy József emlékmise
Témakör: Plébánia hír
Március 9-én, vasárnap, a 10 órai szentmisén emlékezünk nemzetünk nagy tenoristájára, egyházközségünk elkötelezett tagjára, Simándy József művész úrra, halálának évfordulója alkalmából.
Ugrás: