Hírek
04
Máj
Új Ember lapszemle 2014-05-04
Témakör: Egyházi hír
Az Új Ember e heti számában anyák napja alkalmából interjú jelent meg egy koraszülött kisfiú édesanyjával gyermeke történetéről és az élni akarásról; olvashatunk a lapban a pálosok Gellért-hegyi Sziklatemplomában megtekinthető ikonkiállításról; valamint a Szent Koronát hozó Asztrik kalocsai érsek sírjának azonosításáról. A lap emellett köszönti a pappá szentelésének hetvenötödik évfordulóját, azaz platinamiséjét ünneplő Olofsson Placid atyát.
27
Áprl
Szent Adalbert búcsú
Témakör: Egyházmegyei hír
A Lágymányosi Plébánia búcsúja április 28-án, hétfőn este 7 órakor kezdődik a Fehérvári út 88. sz. melletti haranglábnál. Idézek Tóni atya meghívó leveléből: „Esperes-kerületünkben 10 éve, 2004 óta tartjuk azt a kezdeményezést, hogy az egyes plébánia templomok búcsúnapjait közösen ünnepeljük. Ilyenkor az esperes kerületben szolgáló paptestvérek együtt imádkozzunk az ünneplőkkel és a legszentebb áldozat közös bemutatásával fejezzük ki egységünket, ahogy azt Isteni Megváltónk is szorgalmazta főpapi imájában. Híveink előtt is így adhatunk jó példát, hogy a közös áldozat összeköt minket nem csak a terhek viselésében, hanem a közös ünneplésben is. Ez alatt a tíz esztendő alatt imáitokat kértem, hogy templomunk és plébániánk megépülhessen. Most előttetek van és láthatjátok imáitok eredményét…”
27
Áprl
Új Ember lapszemle 2014-04-27
Témakör: Egyházi hír
XXIII. János és II. János Pál szentté avatása alkalmából az Új Ember irgalmasság vasárnapjára kiadott különszámában kortársak visszaemlékezései mellett áttekintést kapunk a két pápa máig ható lelkipásztori művéről. A lapban emellett riport olvasható a vecsési Irgalmas Jézus-plébániáról, valamint interjú a Katolikus Karitász húszéves szenvedélybeteg-segítő szolgálatának egyik vezetőjével.
20
Áprl
Köszönetnyílvánítás
Témakör: Plébánia hír
A gazdagréti híveknek, családjainknak, munkatársainknak, vendégeinknek, önkénteseinknek, legnagyobb ünnepünk, húsvét alkalmából a feltámadás hitét és örömét, a feltámadt Krisztus békéjét és kegyelmét kívánom!

Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünk számára húsvét ünnepét előkészítették, széppé és tartalmassá tették, megrendezték, végig szolgálták, vagy áldozataikat, szenvedésüket másokért felajánlották!
  • Köszönet az énekkarnak, felolvasóknak, ministránsoknak, áldoztatóknak, a sekrestyében fáradozóknak, háttér-szolgálóknak!
  • Köszönet az önkéntes templom takarítóknak, díszítőknek, porta szolgálatosoknak, a szeretetvendégségek rendezőinek!
  • Köszönet az események megörökítőinek fényképen vagy tévé felvételen, a média munkatársaknak!
  • Köszönet az adakozó híveknek, közösséget építőknek és gyarapítóknak, minden imádkozó, jószándékú Testvérünknek!

Ugrás: