Hírek
10
Aug
Lektor vezető
Témakör: Plébánia hír
Kovácsné Márti lemondásával a felolvasók szervezésének feladatát Dunky Andrásra bízom, aki egyúttal az áldoztatók szolgálatát is szervezi. Szeretném számba venni aktív lektorainkat, ezért egyeztető megbeszélést hívok össze a felavatott felolvasók számára augusztus 24-re, a 10 órai szentmisét követően a tükörterembe. A felolvasásra feliratkozni a továbbiakban a porta szolgálatnál elhelyezett beosztási íven lehet.
10
Aug
Hivatalos hírlevél
Témakör: Plébánia hír
Plébániánk hivatalos hírlevele, a Harangszó, és egyéb hivatalos információ mindig az info@szentangyalok.hu címről érkezik. A hírlevélre a www.szentangyalok.hu oldalon lehet feliratkozni. A „szentangyalokhirlevel” (@lev-lista.hu) címről érkező küldemények nem a plébános vagy a Gazdagréti Plébánia hivatalos közleményei, ezek csak magánjellegű kezdeményezések, ezért tartalmukért felelős lelkipásztorként felelősséget nem vállalok. Híveink hivatalos tájékoztatása, egyházközségi programok szervezése a továbbiakban csak a fent jelzett E-mail cím használatával és hivatalos honlapunkon történik.
10
Aug
Pénzszámolók
Témakör: Plébánia hír
A vasárnapi persely adományok számolását megbízásomból Medra Zsófia, Pittler Teréz nővér és Dunky András végzik.
10
Aug
Nagyboldogasszony ünnepe
Témakör: Egyházi hír
Augusztus 15, Szűz Mária mennybemenetelének ünnepe ún. parancsolt ünnep, a szentmisén kötelező a részvétel. (Templomunkban pénteken reggel 8 órakor lesz a szentmise.)
Ugrás: