Hírek
20
Áprl
Köszönetnyílvánítás
Témakör: Plébánia hír
A gazdagréti híveknek, családjainknak, munkatársainknak, vendégeinknek, önkénteseinknek, legnagyobb ünnepünk, húsvét alkalmából a feltámadás hitét és örömét, a feltámadt Krisztus békéjét és kegyelmét kívánom!

Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünk számára húsvét ünnepét előkészítették, széppé és tartalmassá tették, megrendezték, végig szolgálták, vagy áldozataikat, szenvedésüket másokért felajánlották!
  • Köszönet az énekkarnak, felolvasóknak, ministránsoknak, áldoztatóknak, a sekrestyében fáradozóknak, háttér-szolgálóknak!
  • Köszönet az önkéntes templom takarítóknak, díszítőknek, porta szolgálatosoknak, a szeretetvendégségek rendezőinek!
  • Köszönet az események megörökítőinek fényképen vagy tévé felvételen, a média munkatársaknak!
  • Köszönet az adakozó híveknek, közösséget építőknek és gyarapítóknak, minden imádkozó, jószándékú Testvérünknek!

20
Áprl
Szent Adalbert búcsú
Témakör: Budai Középső Espereskerületi hír
A Lágymányosi Plébánia búcsúja április 28-án, hétfőn este 7 órakor kezdődik a Fehérvári út 88. sz. melletti haranglábnál. Idézek Tóni atya meghívó leveléből: „Esperes-kerületünkben 10 éve, 2004 óta tartjuk azt a kezdeményezést, hogy az egyes plébánia templomok búcsúnapjait közösen ünnepeljük. Ilyenkor az esperes kerületben szolgáló paptestvérek együtt imádkozzunk az ünneplőkkel és a legszentebb áldozat közös bemutatásával fejezzük ki egységünket, ahogy azt Isteni Megváltónk is szorgalmazta főpapi imájában. Híveink előtt is így adhatunk jó példát, hogy a közös áldozat összeköt minket nem csak a terhek viselésében, hanem a közös ünneplésben is. Ez alatt a tíz esztendő alatt imáitokat kértem, hogy templomunk és plébániánk megépülhessen. Most előttetek van és láthatjátok imáitok eredményét…”
20
Áprl
Új Ember lapszemle 2014-04-20
Témakör: Egyházi hír
Rendkívül gazdag tartalommal jelent meg az Új Ember húsvéti dupla száma, melyben az ünnepről szóló írások mellett többek közt a család erőforrásairól, a tanulható apaszerepről, az elváltakért végzett misszióról, a nemrég felfedezett újabb holt-tengeri tekercsekről, a ferihegyi repülőtér mindennapjairól és az ott található kápolna életéről, valamint a szegedi Csillag börtön világáról olvashatunk. Emellett több interjú is szerepel a lapban, például Pálinkás Józseffel, az MTA elnökével a magyar tudomány lehetőségeiről, illetve "Isten hegyein" címmel a tavaly elhunyt Erőss Zsolt hegymászó özvegyével.
13
Áprl
A nagyhét programja
Témakör: Plébánia hír
Április 17. nagycsütörtök:18:30, 20:00-21:00Az utolsó vacsora szentmiséje, lábmosás; Virrasztás az Oltáriszentség előtt.
Április 18. nagypéntek:14:30, 15:00Fájdalmas rózsafüzér imádkozása; Keresztút az új stációk előtt.
18:30Nagypénteki szertartások, majd csendes virrasztás a szentsírnál.
Április 19. nagyszombat:8:00-19:00A szentsír őrzése és látogatása.
22:15Krisztus feltámadásának ünneplése, körmenet, húsvéti ételek szentelése.
Április 20. húsvétvasárnap:1:15, 10:00Közös húsvéti reggeli a tükörteremben; Ünnepi szentmise.
Ugrás: