Hírek
29
Júl
Áldoztatóink
Témakör: Plébánia hír
Újabb 5 esztendőre a következő áldoztatóink számára kértem a Főegyházmegyétől engedélyük meghosszabbítását: Czékus Rita, Deli Erzsébet, Dunky András, Fülep Péter, Fülöp Jenő, Harsányi József, Kassai István. A jövő vasárnapon, 4-én tartjuk hűség nyilatkozatuk megújítását.
29
Júl
Pap kisegítő
Témakör: Plébánia hír
Récsei Norbert szatmári egyházmegyés atya személyében a jövőben alkalmi papi kisegítő lesz segítségemre a lelkipásztori szolgálatban. Norbert atya Százhalombattán végez 2 éve kisegítői szolgálatot Illésy Mátyás plébános úr mellett. Paptestvéremet a jövő vasárnapon mutatom be Híveinknek
30
Jún
Péter- fillérek
Témakör: Plébánia hír
A mai vasárnapon, Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követően a templomi perselygyűjtés az Apostoli Szentszék javára fordítjuk és átutaljuk az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóságnak.
29
Jún
200 éves a mezőbikácsi plébániatemplom
Témakör: Plébánia hír
Fügedy Antal atya temploma, a bihari Mezőbikácson ebben az évben 200 éves. A jubileumi ünnepség és a Szent László napi templombúcsút a mai vasárnapon tartják Böcskei László nagyváradi megyéspüspök úr vezetésével. Antal atya engem is meghívott az ünnepre. Távollétemben Tölgyesi Alberik ciszterci atya misézik.
Ugrás: