Hírek
12
Feb
Az új Képviselőtestület
Témakör: Plébániai hír

Az elmúlt két vasárnapon megtartottuk plébániánkon a képviselőtestületi választásokat. 142 templomunkba rendszeresen járó Testvérünk adott le érvényes szavazatot. A szavazók 10 jelöltből 5 jelöltre adhatták le szavazatukat. A hívő közösség támogatása szerint az első öt helyre a következő jelöltek kerületek: Babics Emil, Könnyid István, Rózsa Dániel, Hegedűsné Vancsó Margit és Dr. Lázár-Fülep Tímea. Plébánosi felkérésre a következő három jelölt került a választott tagok sorába: Györfi Annamária, Érszegi Márk és Turai Erzsébet. Mivel az új Szabályzat szerint a Testületbe legalább 8 főt kell delegálni, így 8 megválasztott képviselő rendes tagként, további 2 tag póttagként kerül az új Képviselőtestületbe. A póttagok: Somogyiné Petik Krisztina és Lawrence-Újsághy Erzsébet. Az új Képviselőtestület névsorát jóváhagyásra felterjesztettem a Bíboros Úrhoz. A jóváhagyást követően történik a képvise-lők eskütétele és beiktatása. Ezután kezdi meg új Testületünk szolgálatát. Isten áldja meg Őket egyházközségünk javára!

12
Feb
Szent Pio atya ikonja
Témakör: Plébániai hír

Az elmúlt héten Hegedűs Edina Mária testvérünktől egy szép, saját készítésű Szent Pio ikont kaptunk ajándékba az Örökimádó kápolnába.

12
Feb
Szent Rafael Kegyhelylátogató ZARÁNDOK KLUB
Témakör: Egyházi hír

FONTOS FELHÍVÁS! A Szent Rafael Kegyhelylátogató Zarándok Klub vezetője a következő két módosításról értesíti a klubtagságot:


1. A Százhalombattára 2023. február 18-ra tervezett templomlátogatásunk módosított dátuma egy héttel később február 25-én lesz (a részletes program az Angyalszó február 18-i számában jelenik meg);


2. A Csíksomlyói Búcsúra tervezett külön buszos utunk végleges időpontja május 26-27-28 (A konkrét jelentkezők számára a százhalombattai program végén hangzik el részletes tájékoztatás az útról, a költségekről, egyebekről, ezért az érintettek megjelenése na-gyon fontos!).

 

05
Feb
Főegyházmegyénk új segédpüspöke
Témakör: Egyházi hír

Nagy örömmel hirdetjük, hogy Őszentsége, Ferenc pápa a Szombathelyi Egyházmegye papját, DR. MARTOS LEVENTE BALÁZS urat, a Központi Papnevelő Intézet rektorát, február 3-án trebai címzetes püspökké és az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.

Ugrás: