Hírek
20
Aug
Szent István búcsúk Erdélyben
Témakör: Egyházi hír

A héten 12 napra Erdélybe utazom, hogy eleget tegyek Pál Ferenc kézdiszentléleki és Mátyás Károly kovásznai plébános atya felkérésének Szent István búcsúk megtartására. 20-án a Perkő-tetőn, az 1736-ban épült Szent István kápolnánál, 27-én pedig Kovásznán tartok búcsú ünnepet. Távollétemben ismét Bajkó Norbert petrillai plébános atya fog helyettesíteni.

13
Aug
Dr. Cserháti Ferenc temetése
Témakör: Egyházi hír

DR. CSERHÁTI FERENC c. centuriai püspök, főegyházmegyénk nyugalmazottsegédpüspöke életének 77., áldozópapságának 53., püspökségének 17. évében, 2023. július 22-én az örökkévalóságba költözött. Elhunyt segédpüspökünk lelkiüdvéért 2023. augusztus 18-án, pénteken 10 óra 30 perckor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilikában. Ezt követően helyezzük földi maradványait örök nyugalomra a Bazilika altemplomában.

13
Aug
Zenés szentségimádás és szentmise
Témakör: Plébániai hír

Augusztus 14-én, hétfőn este, Nagyboldogasszony ünnepének vigíliáján zenés, gyertyafényes szentségimádást tartunk templomunkban este 19-23 óráig. 22.00 órakor szentmisét mutat be Vörös András karmelita rendfőnök, melynek keretében újra fel lehet venni a szent skapulárét. Az este folyamán lesz gyónási lehetőség és közbenjáró szolgálat.

13
Aug
Nagyboldogasszony ünnepe
Témakör: Egyházi hír

A Boldogságos Szúz Mária mennybevételének napja kötelező ünnep. Augusztus 15-én az ünnepi szentmise reggel 8 órakor lesz. A szent atyák már a második századtól kezdve Szűz Máriát úgy említik, mint új Évát az új Ádám mellett. Bár alá van neki rendelve, de mégis a legszorosabb kapcsolatban van vele még abban a harcban is, amelyet az ősevangélium előrejelzése szerint az alvilági ellenséggel szemben a bűn és halál feletti teljes győzelem fejezett be. Mivel pedig Krisztus dicsőséges feltámadása ennek az említett győzelemnek a lényeges része és egyben végső győzelmi jele, azért ebből arra is kell következtetni, hogy Mária szűzi teste is megdicsőült. Szent Pál apostol ugyanis ezt mondja: Amikor ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, akkor teljesedik az írás szava: A győzelem elnyelte a halált (vö. l Kor 15, 53).

Ugrás: