Hírek
07
Jan
Köszönetnyilvánítás
Témakör: Plébániai hír

A BUDAPEST-GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉBÁNIA MINDEN KEDVES HÍVÉNEK ÉS VENDÉGÉNEK, MINT AZ EGYHÁZKÖZSÉG LELKIPÁSZTORA, ÁLDOTT 2024-ES ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK!

Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünket a 2023-esesztendőben is szolgálták, segítik, vagy imáikat plébániánkért felajánlják!
• Köszönet a Gazdagréti Plébánia, a Katolikus Temetőlelkészség, az Apostolmédia hivatalos munkatársainak és önkénteseinek.
• Köszönet az énekkarnak, felolvasóknak, ministránsoknak, áldoztatóknak, a templomi szolgálattevőknek, porta szolgálatosoknak, varróknak és vasalóknak, a templom takarítóinak, díszítőinek, a templomkert rendszeres gondozóinak, a szeretetvendégségek segítőinek, Képviselőtestületünk tagjainak!
• Kifejezem hálámat és köszönetemet a kedves tévénézőknek, Média Apostol testvéreinknek a nagylelkű adományokért, a TV-s szolgálat elősegítéséért.
• Köszönet az adakozó híveknek, a közösségünket építőknek, szentségimádóknak, imacsoport vezetőknek, minden értünk imádkozó Testvérünknek!

Egyházközségünk nevében név szerinti köszönetet is mondok többek között:
Hegedűsné Vancsó Margit karnagy asszonynak;
Györfi Bence ministránsvezetőnek; Györfi Annamária karitászvezetőnek;
Kovácsné Márti és Rétvári Sándor klubvezetőknek;
Barna Zsolt kerti munka szervezőnek és csapatának;
Vers Marika szolgálat-szervezőnek; Pittler Teréz nővér imaszervezőnek;
Medgyesi Zsuzsa örökimádást és lelkiségi programokat szervezőnek.

07
Jan
Vége a karácsonyi időnek
Témakör: Egyházi hír

A mai vasárnapon Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük, (ez az 1. évközi vasárnap). Lezárul a karácsonyi ünnepkör és a karácsonyi idő, egyúttal megkezdődik az évközi idő, amelynek első szakasza a nagyböjtig tart. Vízkereszt ünnepétől (január 6-tól) hamvazószerdáig tart az ún. farsangi idő.

07
Jan
Gazdagréti Plébánia 2023-as statisztikája
Témakör: Plébániai hír

2023-as statisztika:
•    kereszteltek: 84
•    elsőáldozók: 20
•    bérmálkozók: 8
•    esküvők: 14
•    temetések: 67

31
Dec
Jubiláns házaspárok megáldása
Témakör: Plébániai hír

Jubilánsok voltak az elmúlt esztendőben. A Szent Család ünnepén imádsággal köszöntöttük Őket.

Belák Attila és Szabolcsi Zita 0.
Buonsante Nicola és Mottl Ágnes 5.
Busi Zoltán és Babos Krisztina 10.
Galambos Péter és Mondok Viktória 10.
Török Zoltán és Leibinger Rita 10.
Duszin Ádám és Pozsgai Szilvia Katalin 10.
Babics Emil és Czigler Éva 15.
Könnyid István és Zsoldos Andrea 15.
Érszegi Márk Aurél és Marsay Eszter Zsófia 20.
Kovács György és Dr. Donovák Márta 40.
Virág Péter Pál és Máté Ágnes Ada 50.
Srajber Benedek és Nagy Katalin 60. évforduló.

Ugrás: