Hírek
21
Áprl
Jó Pásztor vasárnapja
Témakör: Egyházi hír

A Katolikus Egyházban húsvét negyedik vasárnapját Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi hivatások világnapja is. Húsvét negyedik vasárnapja, a „jó pásztor” vasárnapja minden évben arra hív minket, hogy mindig újra elcsodálkozzunk ezen a meghatározásom, amelyet Jézus önmagáról adott, és újraértelmezzük azt szenvedésének, halálának és feltámadásának fényében. „A jó pásztor életét adja juhaiért” (Jn 10,11): ezek a szavak egészen beteljesedtek, amikor az Atya akaratának szabadon engedelmeskedve Krisztus feláldozta magát a kereszten. Ekkor válik teljesen világossá, mit jelent az, hogy ő a „jó pásztor”: az életét adta, áldozatként odaadta az életét mindannyiunkért: teérted, énértem, mindannyiunkért! Ezért ő a jó pásztor! Krisztus az igazi pásztor, aki a legnagyobb szeretetet tanúsítja nyája iránt: szabadon rendelkezik életével, senki sem veszi el tőle (vö. 18. vers), hanem odaadja a juhokért (vö. 17. vers). Szöges ellentétben a hamis pásztorokkal Jézus a nép igazi és egyetlen pásztorának bizonyul: a rossz pásztor önmagára gondol és kihasználja a juhokat; a jó pásztor a juhokra gondol és odaadja önmagát. A béressel szemben a pásztor Krisztus olyan gyengéd vezető, aki részt vesz nyájának életében, nincs más érdeke, nincs más szándéka, csak az, hogy vezesse, táplálja, védelmezze juhait. És mindezért a legmagasabb árat fizeti, saját életét áldozza fel. Jézusnak, a jó pásztornak alakjában Isten gondviselését, mindnyájunk iránti atyai gondoskodását szemléljük. Nem hagy minket magunkra! (Ferenc pápa gondolatai)

21
Áprl
Szent Charbel liturgia
Témakör: Plébániai hír

Ismét lesz Szent Charbel atya tiszteletére felajánlott szent görögkatolikus liturgia, április 22-én, hétfőn, 18:00 órakor. A szertartás előtt fél órával közös áhítat, ró-mai katolikus imádság lesz a templomban, amely alatt lehetőség lesz szándékot felírni. A kosarat a liturgia kezdetekor az oltárra helyezik. A szertartást bemutat-ja: Kocsis Tamás dél-budai görögkatolikus szervezőlelkész. Aki minden hónap 22-én Szent Liturgiára/Misére megy és imádkozik, annak Szent Charbel minden kérését az Úr elé viszi és közbenjár érte.

21
Áprl
Szent Adalbert búcsú
Témakör: Plébániai hír

A Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia április 23-án, kedden 19:15 órakor tartja búcsúját. Az ünnepi szentmisét Balogh Attila atya, az esztergomi szeminárium rektora tartja. Kelemen László plébániai kormányzó szeretettel vár mindnyájukat espereskerületünk idei első búcsújára.

21
Áprl
Szent Mihály Férfikör
Témakör: Plébániai hír

Következő találkozási alkalma 2024. április 26-án, pénteken este 18 órakor lesz a kávézóban.

Ugrás: