Hírek
08
Júl
Megkezdődött az Örökimádás Gazdagréten!
Témakör: Plébániai hír

Az Isteni irgalmasság vasárnapján megkezdődött a Szent Piokápolnában az Oltáriszentség folyamatos imádása. A csütörtök esti szentségimádás ennek következtében megszűnt. Továbbra is várjuk a jelentkezéseket az üres időpontokra a szervezőknél: Kőrörsiné Ili - korosine.ilona@gmail.com - 06-70-5155696; Medgyesi Zsuzsa - medgyesi.zsuzsa60@gmail.com - 06-30-9415307.

A porta szolgálatnál továbbra is találunk jelentkezési lapokat, amelyeken jelezhetjük örökimádó szándékunkat, felajánlásainkat. Kérjük, hogy azok is iratkozzanak fel, akik nem tudnak rendszeresen vállalni órákat.

Feliratkozni ide kattintva lehet: FELIRATKOZÁS

07
Áprl
A nagyhét programja
Témakör: Plébániai hír

A nagyhét programja

április 13. szombat

08:45

GYÓNTATÁS

április 14.

virágvasárnap

10:00

Virágvasárnapi barkás körmenet

Ünnepi szentmise, Passió

április 16. nagykedd

7:30; 8:30

GYÓNTATÁS

április 18.

nagycsütörtök

18:00

20:00

Az utolsó vacsora szentmiséje, lábmosás;

Virrasztás az Oltáriszentség előtt (1 óra)

április 19.

nagypéntek

8:30

9:00

10:15

15:00

Fájdalmas rózsafüzér imádkozása;

Keresztút a templomi stációknál

GYÓNTATÁS

Nagypénteki szertartások, majd csendes virrasztás a szentsírnál (várhatóan 17 órától)

április 20.

nagyszombat

08:00 - 17:00

18:00 -

kb. 21:00

A szentsír őrzése és látogatása

Krisztus feltámadásának ünneplése, feltámadási körmenet, ételszentelés

április 21.

húsvétvasárnap

10:00

Ünnepi szentmise

április 22.

húsvéthétfő

10:00

Ünnepi szentmise

07
Áprl
Nagyböjt
Témakör: Plébániai hír

A nagyböjti péntekeken 14 éves kortól (felső korhatár nélkül) a hústól való megtartóztatással fejezzük ki böjtölésünket. A böjti fegyelem nem kötelezi azokat a Testvéreinket, akiknek egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy böjtöljenek.
A böjti szent idő különösen alkalmas a lelki megújulásra, szentgyónásunk elvégzésére. Nagyböjtben péntekenként a reggeli szentmise után fél 9-től keresztúti ájtatosságot végzünk a templomi stációknál.

07
Áprl
Karitász-csoport
Témakör: Plébániai hír

Plébániánk csatlakozik a Katolikus Egyház által országosan meghirdetett „Tartós szeretet” nagyböjti élelmiszergyűjtés felhíváshoz. Tegyünk
tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a segélyakcióhoz március 24-től 31-ig. Adományaikat karitász csoportunk juttatja majd el a rászorulókhoz.

07
Áprl
Nagyböjti áhítat
Témakör: Plébániai hír

A Szent Gábriel Irodalmi Klub - 2019. április 13-án szombaton 17 órakor nagyböjti verses-zenés áhítatot tart a templomban Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig címmel. Felolvasására jelentkezni március 31-ig lehet.

Ugrás: