Hírek
16
Júl
Virrasztás Magyarországért
Témakör: Plébániai hír

Budapesten a Szent István Bazilikában ima és engesztelő virrasztás lesz hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért 2019. augusztus 14-én, szerda este 8 órától csütörtök reggel 5 óráig. Éjfélkor szentmisével köszöntik az egybegyűltek a Mennybe fölvett Boldogságos Anyát.

07
Júl
Ministráns tábor
Témakör: Plébániai hír

Ministránsaink idei nyári táborozása, zarándoklata a Szentföldön lesz, július 9-től 13-ig. A közösségépítő táborozás növeli hitbeli és bibliai ismereteiket, valamint a több éves hűséges szolgálat elismerése.

07
Júl
Hírdetőtáblák
Témakör: Plébániai hír

Plébániánk és egyházmegyénk közösségi hirdetéseihez, plakátjaihoz egységes megjelenésben hirdetőtáblákat készíttetünk. Ezentúl hirdetések – a plébános előzetes hozzájárulásával – csak ezeken a táblákon helyezhetők el. Templomunk esztétikus környezetének megőrzése érdekében ajtókra, ablakokra, falakra a továbbiakban nem szabad hirdetményeket felragasztani!

07
Júl
Önkéntes egyházi hozzájárulás
Témakör: Plébániai hír

Az egyházi hozzájárulás, régi nevén az „egyházi adó” befizetésével járulunk hozzá az egyházközség fenntartásához, saját plébániánk működéséhez, ezzel biztosítjuk legalapvetőbb hitéleti és közösségi feladatainak ellátását, templomunk fenntartását (épület, urnatemető és templomkert rendben tartása, karbantartás, fejlesztés, plébániai üzemeltetési költségek, irodaszolgálat, stb.). A Katolikus Egyház 5. parancsolata alapján az egyház – vagyis a lakóhely szerint illetékes plébánia – támogatása minden katolikus hívő lelkiismereti kötelessége. Az egyházi hozzájárulás ajánlott mértéke az éves nettó jövedelem 1%-a, amely évente egy összegben, vagy több kisebb részletben is befizethető. A fizetés történhet a híveket felkereső megbízott munkatársunknál (Benkő Károly), a plébániai irodán, postai csekken vagy átutalással. Az önkéntes egyházi hozzájárulás nem azonos a szentmiséken felajánlott perselypénzzel, amely főként a szent liturgia eszközeit, díszítéseit, ruháit és körülményeinek méltóságát hivatott szolgálni. Bár tudvalévő, hogy egyházközségünk önerőből nem tudja templomunk összes fenntartási költségeit biztosítani, de kérem, hogy tartsuk fontos ügyünknek közösségünk, templomunk, környezetünk felelősségteljes fenntartását.

Ugrás: