Hírek
14
Jan
Ökumenikus imahét
Témakör: Plébániai hír

Idén a keresztények egységéért végzendő imanyolcadra január 19-26 között kerül sor. Az imahét vezérigéje: Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk (ApCsel 28,2). Az újbudai program időpontjai és helyszínei:

2020. január 20.

hétfő – 18:00

Evangélikus templom

Bocskai út 10.

Igehirdető: Forgács Alajos

2020. január 21.

kedd – 18:00

Református templom

Ildikó tér 1.

Igehirdető: Kocsis Tamás

2020. január 22.

szerda – 18:00

Szent Gellért-templom

Bartók Béla út 149.

Igehirdető: Kotán Béla

2020. január 23.

csütörtök – 18:00

Baptista imaház

Alsóhegy u. 38.

Igehirdető: Huszár Lőrinc

2020. január 24.

péntek – 19:00

 

Szent Imre-kápolna

Bartók Béla út 19. I. em.

Igehirdető: Dr. Blázy Árpád

 

29
Dec
Újévi jókívánságok
Témakör: Plébániai hír

A BUDAPEST-GAZDAGRÉTI SZENT ANGYALOK PLÉBÁNIA MINDEN

KEDVES HÍVÉNEK ÉS VENDÉGÉNEK, MINT AZ EGYHÁZKÖZSÉG

LELKIPÁSZTORA, ÁLDOTT 2020-AS ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK!

 

Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünket a 2019-es esztendőben  is szolgálták, és jelenleg is folyamatosan segítik, vagy imáikat plébániánkért felajánlják!

  • Köszönet a Gazdagréti Plébánia, a Katolikus Temetőlelkészség, az Apostolmédia hivatalos munkatársainak és önkénteseinek.
  • Köszönet az énekkarnak, felolvasóknak, ministránsoknak, áldoztatóknak, a sekrestyében fáradozóknak, háttér-szolgálóknak, varróknak és vasalóknak, a templom takarítóinak, díszítőinek, porta szolgálatosoknak, az agapék rendezőinek!
  • Kifejezem hálámat és köszönetemet a kedves tévénézőknek, Média Apostol testvéreinknek a nagylelkű adományokért, a TV-s szolgálat elősegítéséért.
  • Köszönet az adakozó híveknek, közösséget építőknek és gyarapítóknak, szentségimádóknak, imacsoport vezetőknek, minden imádkozó, jószándékú Testvérünknek!
29
Dec
Jubiláns házaspárok
Témakör: Plébániai hír

Bernáth János és Bernáth Jánosné 65. ; Bajusz László és Berecz Ágnes 50. ; Gyenge Ist-ván és Hupuci Erzsébet 50. ; Dr. Kereszturi János és Szabó Aranka 50. ; Koppányi Imre és Zengő Marianna 50. ; Kőrösi Sándor és Németh Ilona 40. ; Margitfalvy György és Szajka Irén 40. ; Péntek András és Rabai Mária 40. ; Ujsághy Géza és Alpár Györgyi 40. ; Kirkósa Péter és Magda Tünde 35. ; Zsabokorszky Ferenc és Snopper Zsuzsanna 35. ; Somogyi Antal és Petik Krisztina 30. ; Gőtze Endre László és Ferencsik Adriána 20. ; Ko-váts Péter és Blahó Mária 10. ; Dobszay Péter és Meskó Ilona 5. ; Pongrácz Zoltán és Borsos Márta 5. évforduló.

29
Dec
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Témakör: Egyházi hír

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való előkészület jegyében a NEK Titkárság felhívást tett közzé, hogy minél többen csatlakozzanak a hívek az ún. nagykilenced tartásához, vagyis 2020. január 3-tól 2020. szeptemberéig járuljanak minden hónap első péntekjén szentáldozáshoz, ha kell, akkor szentgyónáshoz is. Jézus Krisztus Alacoque Szent Margitnak tett ígérete szerint, akik kilenc egymás utáni első pénteken szentáldozáshoz járulnak haláluk előtt megkapják a bűnbánat kegyelmét és szentségek nélkül nem fognak meghalni. Minél többen teszik ezt, annál többen járnak az életszentség útján és tudják felkészíteni a saját lelküket és a környezetüket is a kongresszusra.

Ugrás: