Kegyhelylátogató klub

Régen dédelgetett, tervezett elképzelésemet, vágyamat valósítanám, valósítom meg ezzel a kezdeményezéssel. Teszem elsősorban ezt hívő emberként, illetve a szervezésben, a beszédben jártas történelem-földrajz tanárként, ny. címzetes igazgatóként és volt okleveles országjárás vezetőként.

Meggyőződéses szolgálatként és felelőségteljes közösségépítőként tekintek erre az önként vállalt feladatomra.

Az utóbbi időben általam beszerzett kiadványok, könyvek leírások, DVD-k videomagnó felvételek, saját ismereteim alapján igyekszem majd az összejöveteleket, túrákat, zarándokutakat megszervezni, lebonyolítani.

Úgy gondolom, hogy a résztvevők tekintetében a széleskörű megjelenés lenne a legcélszerűbb, vagyis korhatár nélkül egyénekre, párokra és egész családokra számítunk. Az elsőként megjelenők utáni jelentkezők bármikor csatlakozhatnak hozzánk. Az összejövetelek gyakoriságát illetően úgy gondolom, hogy havonként egy alkalommal, minden harmadik szombatján 10 órakor találkoznánk egy-másfél óra terjedelemben.

Az összejövetelek módszere: A klubvezető mindenkori tájékoztató előadásán túl a klubtagok is bekapcsolódnak a feldolgozásba, önként vállalt kis előadásokat tartanának, saját maguk által hozott felvételeket, filmeket vetítenének és vereseket, énekeket adnának elő.

A fenti közösségformáló megoldásokon túl - igény szerint - együtt ünnepelnénk meg a születés és névnapokat, agapéval egybekötve.

Az összejövetelek változatosságát, vonzóságát erősítve minden lehető alkalommal aktuális filmeket, DVD-ket, videomagnó felvételeket vetítünk.

Az összejövetelek hosszát illetően, főleg a kegyhelylátogatások alkalmával, félnaposra, illetve egésznaposra tervezzük. Ezeken a napokon - jó közösségformáló lehetőségként - együttes szalonnasütést és bográcsozást végezhetünk.

Bevezető gondolat: „Zarándokok vagyunk!” - írja Szent Ágoston és valóban a kegyhelylátogatás, a zarándoklat utazással értendő együtt és ezzel összekapcsolódik a vallásos ember világképével, úgy, hogy a teremtő Istenhez, illetve Jézus Krisztushoz, annak szent családjához tartozó kegyhelyek nagy vonzást jelentenek bármelyik történelmi korhoz kötődve.

A zarándoklatok néha nehéz testi küzdelmet jelentenek, de az ezzel járó tudatos lelki gyakorlat a mindenkori lelki megújulás könnyebbé tesz mindent.

Arra kell törekednünk, hogy az egyes kegyhelyek, búcsúhelyek előtti napokon mind lelkileg mind fizikálisan felkészítsük magunkat: naponkénti sétákkal, túrákkal, topográfiai böngészéssel és elsősorban a Biblia olvasásával, tanulmányozásával. Ezt végezhetjük egyénenként, de kisebb közösségekben is. Így jobban biztosíthatjuk a teljes lelki átlényegülést, átszelleműséget és a valóságos, csodálatos földi élményeket.

Rétvári Sándor

Kegyhelylátogató Klub 2021-as programja

Kegyhelylátogató Klub 2020-as programja

Kegyhelylátogató Klub 2019-as programja

Kegyhelylátogató Klub 2018-as programja