Szentségek

AZ EGYHÁZ HÉT SZENTSÉGE
(A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumából)

1210. Az Újszövetség szentségeit Krisztus alapította és szám szerint hét van: keresztség, bérmálás, Oltáriszentség (Eucharisztia), bűnbánat, betegek kenete, egyházi rend és házasság szentsége. A hét szentség a keresztény élet minden fontos pillanatát és állomását érinti: a szentségek a keresztények hitéletéhez megadják a születést és a növekedést, a gyógyítást és a küldetést. Ezen a téren bizonyos hasonlóság található a természetes élet állomásai és a lelkiélet állomásai között.

Beavatás szentségei:

- Keresztelés szentsége >>

- Bérmálás szentsége >>

- Eucharisztia szentsége >>

Gyógyítás szentségei:

- Gyóntatás szentsége >>

- Betegek kenete szentsége >>

Közösséget és küldetést szolgáló szentségei:

- Egyházi rend szentsége >>

- Házasság szentsége >>