Szent Mihály Férfikör

Szent Mihály Férfikör

A Szent Mihály Férfikör a plébániánkhoz kapcsolódó férfiak ima,- testvéri,- és baráti közössége. Célunk az Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunk mélyítése, valamint a közösségünk szolgálata. A Férfikörnek, a benne való részvételünknek oka is van, de ezt mindenkinek magának kell felismernie. Elkötelezett módon akarunk együtt lenni, ezért vállaltuk a napi személyes imádságot, a heti szentségimádást, a pénteki böjtöt, a havi találkozást és a templomunkért végzett közösségi munkát. A havi alkalmakon imára, témafelvetésre, akár játékra is sor kerül, de alapvető, hogy megosztást tartunk, ennek lényege érzéseink, örömeink, belső harcaink, küzdelmeink tudatosítása és kimondása. Meghallgatjuk és maghalljuk egymást, és ezt az alapállást igyekszünk átmenteni a hétköznapokba is.