Szent Pió Örökimádó Közösség

Szent Pió Örökimádó Közösség
Mózes Misszió

Közösségünk fő célja a szentségimádás és a rózsafüzér, mint szellemi fegyverek terjesztése és megszerettetése. ( „ Ezt a fajtát csak imádsággal és böjttel lehet elűzni!”   „ Nem test és vér, hanem hatalmasságok és fejedelemségek ellen harcolunk!” )
Miért Mózes misszió? Mózes is folyamatosan, kitárt karokkal imádkozott Istenhez, és így tudott a kis pici izraeli sereg győzni a hatalmas túlerő fölött. Amint letette a karját, az ellenség győzedelmeskedett.

2018 áprilisában indult el a folyamatos ( 0-24/365 ) szentségimádás a Szent Pió Örökimádó kápolnában, amiről már egész Budapest és környéke tud, és a hívek nagy szeretettel és buzgalommal használják ki ezt a lehetőséget, hogy ide bármikor be lehet térni éjjel és nappal. Valaki mindig ott imádkozik az Úr előtt.
Ebbe a szép szolgálatba várjuk minden imádságos lelkű testvérünket, hogy egy-egy üres órát alkalmilag, vagy tartósan elvállaljon.

2020-ban elindítottuk ezen belül a szombati, 7 órás virrasztásokat hazánkért este 22.00 órától hajnali 05 óráig. Ezeket a virrasztásokat mindig más-más családi/baráti/imaközösség vállalja el. Erre is lehet jelentkezni minimum 2 fő részvételével.

A nagyobb Szűzanya és egyéb ünnepeken zenés, gyertyafényes  szentségimádásokat szervezünk gyónási lehetőséggel és közbenjárással. Ezek általában 19 – 22 óráig tartanak.
Facebook oldalunkon mindig hetekkel előttte kitesszük ezeket a programokat.
Egész éjszakás virrasztást – a szombatiakon kívül, ami csendes és a kápolnában van -
Szilveszterkor, Nagycsütörtökön és Pünkösd szombaton szoktunk tartani. Ezeket is előre jelezzük mindig.

Egy másik missziónk a „ Szenvedés Bank „ . Ne hagyjuk kárba veszni a testi-lelki szenvedéseinket!
Ajánljuk fel hazánkért, a teljes lelki megújulásért  , szeretteinkért - egyesítve Jézus Krisztus szenvedésével és kereszthalálával! Egészen más úgy szenvedni, hogy célja van szenvedésünknek! Teréz anyának egész háttér hadserege volt ilyen lelkekből, azért volt olyan sikeres a missziója.

Másik, nem titkolt szándékunk, hogy Magyarországot behálózzák az Örökimádó kápolnák! Az Örökimádás exorcizmus! Onnan menekül a gonosz ! Felkérésre segítünk máshol is megszervezni az Örökimádást.  Bátran szóljatok, ha valahol felmerül erre az igény!

Elérhetőségünk:
Szent Pió Örökimádó Közösség – Mózes misszió
1114 Budapest, Gazdagréti út 14
Medgyesi Zsuzsanna, 06-30-9415307, medgyesi.zsuzsa60@gmail.com
Támogatás: Gazdagréti Plébánia OTP  11784009 - 20602855
Közlemény: Szent Pió kápolna