Angyalok Királynője Mária Légiós imacsoport

AZ „ANGYALOK KIRÁLYNÉJA” MÁRIA LÉGIÓS IMACSOPORT BEMUTATKOZÁSA.

A Mária Légiót 1921-ben Írországban alapított Máriás lelkiségi mozgalom, amely Mária által Jézushoz igyekszik vezetni a lelkeket, Grignon Szent Lajos Mária mariológiájának szellemében. Világi apostolokból álló szervezet vagyunk, amely mindenütt az egyházi rendbe illeszkedve, csak az illetékes püspök engedélyével, a helyi plébános beleegyezésével, azt segítve működhet. Legelső és legfontosabb feladatunk, hogy az amúgy is túlterhelt papok válláról levegyünk a terhekből, az atyák kinyújtott jobb keze legyünk. Hetente egyszer tartunk szabott rend szerint nagyjából másfél órás ülést, amelyen közösen imádkozunk, megbeszéljük az előző héten elvégzett feladatokat, és kiosztjuk a következő heti munkát, amelyet az atya kívánsága szerint végzünk.

Gazdagréti imacsoportunk dr. Szederkényi Károly plébános atya kifejezett kívánságára alakult meg. Az alapítást már 2011-ben megkíséreltük, de a Szűzanya segítségével csak 2012. május 30-án, éppen a Szent Jobb ünnepén, espereskerületünk patrónusának napján alakultunk meg „Angyalok Királynéja” néven. A bázist a kiválóan működő Rózsafüzér társulat imacsoportja jelenti, amelynek szinte minden tagja légiós lett. Tízen vagyunk fogadalmas tagok, segítő légiósaink száma négy (ők napi rózsafüzér imáikkal segítik apostoli tevékenységünket).

Tagjaink a plébánián szinte minden munkában részt vesznek, képességeiknek illetve erejüknek megfelelően. Oltárszolgálatot látnak el, felolvasnak, ministrálnak, kántorkodnak, orgonálnak, kórusban énekelnek. Naponta rózsafüzér imát, hetente szentségimádást vezetnek. Zarándokokat fogadnak, rorátékat előkészítenek, agapékat szerveznek és agapékon dolgoznak, sütnek-főznek, kínálnak, mosogatnak. Virágoznak, növényeket ápolnak, mosnak, vasalnak, keresztelő ruhácskákat hímeznek. Az erre engedéllyel rendelkező egyik tag és az egyik segítő légiós áldoztat is, mint világi lelkipásztori kisegítő.

Újabb munkaként a plébános atyával a plébánia területén levő öregek otthonába megyünk minden első pénteken, az ott tartott szentmisén szolgálunk. Ugyanott a többi pénteken áldoztatási engedéllyel rendelkező légiósaink igeliturgiát tartanak áldoztatással, ha valamilyen rendkívüli okból ez nem sikerül, imaórát tartunk. Feladatunk ezeket a látogatásokat arra felhasználni, hogy szentségekhez segítsük a bentlakókat, és az is, hogy a közeljövőben imacsoportot szervezzünk.

Plébánián kívüli munkaként – a magától értetődő Csodásérem osztáson és az ezt kísérő Mária tiszteleten alapuló lelki beszélgetéseken kívül – az Irgalmas Jézus tiszteletét is igyekszünk terjeszteni. Egyelőre a beszélgetések nagyobb részt családi és ismeretségi körön belül történnek, de a Szűzanya segítségével egyre bátrabbak vagyunk, és már az utcán, buszon stb. is meg merünk szólítani embereket.

Tagjaink nagy része rendszeres lelki beszélgetéseket folytat az ismeretségi körében és munkakapcsolatai révén a krízishelyzetben levőkkel, ezzel segítve őket nehéz helyzetükben, tapintatosan közelebb hozva őket Istenhez. Az apostoli munka során sok élményben van részünk, nagy kegyelmeket kapunk a Szűzanyától.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk összejöveteleinken, amelyek szerdánként a szentmise után tartunk, nagyjából 17:30-kor, általában a Tükörteremben.