Hírek
Földi mennyország
Témakör: Plébániai hír

Örömmel jelzem, hogy második, bővített kiadásban ismét megjelent a „Földi mennyország” című művészeti kiadvány, amely templomunk műalkotásait mutatja be. A könyv magyar-olasz-angol, három nyelvű szöveggel és sok képpel gazdagodott, a magyarázó, elmélkedő gondolatok mellett szentírási idézeteket is tartalmaz. Megrendelés és további információ a 06-30/205-2833 információs számon, valamint plébániánk E-mail címén: info@szentangyalok.hu kapható.

Apostol TV elérhetősége
Témakör: Egyházi hír

Örömmel jelzem, hogy a Magyar Telekom felvette országos televíziós kínálatába az Apostol Televíziót. 2021. január 05-től a Magyar Telekom valamennyi televíziós hálózati platformján elérhető lesz. (IPTV, kábel, műhold).

11
Áprl
Az Isteni Irgalmasság vasárnapja
Témakör: Egyházi hír

Szent Fausztina nővér magánkinyilatkoztatásaiban, látomásaiban párbeszédet folytatott az Úr Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján – Jézus kérte, hogy húsvét utáni első vasárnapja legyen az isteni irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. ápri-lis 30-án kihirdette az isteni irgalmasság ünnepét az egész világra. Ugyanezen a napon szentté avatta Fausztina nővért. Részlet a naplóból: „…Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége, (...) Az a lélek, aki gyónáshoz és szentáldo-záshoz járul teljes bűnbocsánatot nyer, és mentesül a büntetés alól.” Az isteni irgalom elnyerésének további feltételei. 1) Teljes bizalom Isten jóságában; 2) Gyakorló felebaráti szeretet; 3) A szentgyónás utáni megszentelő kegyelem állapota, szentáldozás. (Forrás: Wikipédia)

11
Áprl
Cserháti Ferenc püspök atya aranymiséje
Témakör: Egyházi hír

A jövő vasárnap, április 18-án ünnepeljük, hogy főegyházmegyénk segéd-püspökét, Cserháti Ferenc püspök atyát 50 évvel ezelőtt pappá szentelték. Megtiszteltetés számunkra, hogy püspök atya főpapjaink körében templomunkban tartja aranymiséjét, 18-án, délelőtt 10 órakor!

11
Áprl
Bíboros Úr rendelkezése a Főegyházmegyében
Témakör: Budai Középső Espereskerület hír

2021. április 17-től, szombattól ismét a nép részvételével végezhetők a szentmisék a püspöki konferencia irányelveinek megtartásával. Nevezetesen továbbra is kötelező a maszkviselés, a kézbe áldozás, a kézfertőtlenítő használata és a távolságtartás.

11
Áprl
Ima- és miseszándékok Gazdagréten
Témakör: Plébániai hír

Az Apostol Televízió szolgálata nyomán sok imaszándék érkezik plébániánkra: megemlékezések elhunytakról, ünnepeltek köszöntései, stb. Ezek közzététele érdekében hetente két szentmisét közösségi szándékra ajánlok fel: vasár-naponként 10 órakor a gazdagréti hívő népért (Pro populo mise), csütörtökönként 8 órakor a média apostolokért. Ezeken a napokon nem veszünk fel egyéni miseszándékot, és miseadományt (stips) nem fogadunk el. Egyéni imaszándékot a közösségi miséken korlátozott számban meg tudok említeni. Az egyéb szabad időpontokban egyéni szándékok szerint is fel tudjuk ajánlani a szentmisét. Ezekért a miseszándékot kérők miseadományt szoktak felajánlani. A Bíboros Úr rendelkezése szerint a miseadomány idei mértéke: 4.000,- forint. Az egyéni miséket azoknak miseszándékára ajánljuk fel, akik a szentmise szolgálatáért miseadományt ajánlottak fel. Ugyanazon szentmisé-re nem fogadható el több miseadomány. Ha az egyéni szentmisék felajánlásakor a miseszándék mellett más megemlékező imát vagy köszöntést is mon-dok, a szentmise felajánlása akkor is az adományozó szándékára történik. Ugyanakkor az imaszándékot kérő média apostolaink egyéb módon is tudják a televíziós szolgálatunkat támogatni.

Ugrás: