Bérmálás szentsége

Bérmálási szándék

A BÉRMÁLÁS
(A Katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiumából)

265. Mi a helye a bérmálás szentségének az üdvösség isteni tervében? (1285–1288, 1315)
Az Ószövetségben a próféták megjövendölték, hogy az Úr közölni fogja a Lelket a várt Messiással és az egész messiási néppel. Jézus egész élete és küldetése teljes közösségben folyt a Szentlélekkel. Az apostolok Pünkösdkor megkapták a Szentlelket és hirdették „Isten nagy műveit” (ApCsel 2,11). Ők a megkereszteltekkel kézrátétel által közölték a Szentlélek ajándékát. Az Egyház a századokon át szüntelenül a Szentlélekből él és közli Őt gyermekeivel.

266. Miért nevezzük bérmálásnak vagy konfirmációnak? (1289)
A második szentséget a keresztségi kegyelmet megerősítő és megszilárdító hatása miatt nevezzük bérmálásnak vagy konfirmációnak. A magyar bérmálás szó a szláv bermovaty ‘megerősít’ szóból származik. A konfirmáció a latin confirmatio ‘megerősítés’ magyarosítása. A keleti egyházakban krizmálásnak, ‘megkenésnek’ nevezik a szent müronnal való megkenés miatt.

267. Mi a bérmálás szentsége szertartásának lényege? (1290–1301, 1318, 1320–21)
A bérmálás szertartásának lényege a szent krizmával (a püspök által konszekrált balzsamos olajjal) való megkenés, melyet kézrátétel közben végez a bérmáló, s közben elmondja a szentségi szavakat. Nyugaton e megkenés a megkeresztelt homlokán történik e szavakkal: „N ..., vedd a Szentlélek ajándékának jelét!” A bizánci szertartású keleti egyházakban a megkenés a test más helyein is történik, ezzel a formulával: „A Szentlélek ajándékának pecsétje”.

268. Mi a bérmálás szentségének hatása? (1302–1305, 1316–1317)
A bérmálás hatása a Pünkösdhöz hasonlóan a Szentlélek különleges kiáradása. Ez a kiáradás a lélekbe eltörölhetetlen karaktert pecsétel, és a keresztségi kegyelem növekedését eredményezi: mélyebbre gyökereztet az istengyermekségben; szorosabban egyesít Krisztussal és az Ő egyházával; föléleszti a lélekben a Szentlélek ajándékait; különleges erőt ad a keresztény hit melletti tanúságtételre.

269. Ki veheti föl ezt a szentséget? (1306–1311, 1319)
Fölveheti az és föl is kell vennie annak, de csak egy alkalommal, aki már meg van keresztelve. Ahhoz, hogy a fölvett szentség hatékony legyen, a bérmálkozónak a kegyelem állapotában kell lennie.

270. Ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget? (1312–1314)
Rendes kiszolgáltatója a püspök. Így mutatkozik meg a megbérmált és az Egyház kapcsolatának apostoli természete. Amikor pap bérmál – ami a keleti egyházban általános, a nyugati egyházban rendkívüli –, a püspökkel és az Egyházzal való kapcsolatot a pap mint a püspök munkatársa és a püspök által konszekrált krizma fejezi ki.