Plébániánk

Név: Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia

Rövid név: Gazdagréti Plébánia

Plébános: Dr. Szederkényi Károly Miklós c. prépost, esperes, plébános, temetőlelkész

Általános információk

Általános információk

Aktuális híreink

Aktuális híreink


Keresztségi ügyek intézése

Keresztségi ügyek intézése

Házasságkötési ügyek intézése

Házassági ügyek intézése


Temetkezési ügyek intézése

Temetkezési ügyek intézése

Koncertek

Koncertek