Lelkiismeretvizsgálat

Lelkiismeretvizsgálat a Szeretet szerint

Amikor lelkiismeretedet megvizsgálod, fontos, hogy a szerető Isten jelenlétébe helyezed magad. Ő, aki megbocsátotta Zakeus csalásait, Magdolna paráznaságát, a jobb lator lopásait és talán a gyilkosság bűnét is, hogyne bocsátana meg neked is! Ő szeret téged és segíteni akar neked! Fogadd szívedbe bocsánatát és bocsáss meg magadnak is, hogy nem tudtál olyan lenni, amilyen szerettél volna.

Mi legyen a mérték, amihez újra és újra hozzá méred az életedet? Lehet a tízparancsolat is, de mi az Újszövetségben élünk, ezért jobb, ha a szeretet főparancsához méred az életedet. Mert ha Jézus követője vagy, nem elég azt mondani: „nem loptam”, hanem meg kell vizsgálni, „adtál-e” a rászorulóknak. A szeretet arra késztet, hogy mindennap tedd a jót, légy segítőkész környezeted felé. Az alábbi lelkiismeret-vizsgálati pontok a szeretet köré csoportosulnak.

Milyen mértékben szereted Istent, embertársaidat és önmagadat? Az erre a kérdésre adott válasz dönti el, hogy boldog vagy-e, tudsz-e másoknak boldogságot adni és végül, hogy örökre boldog leszel-e Isten Országában.
Jézus olyan szeretetről beszél, amely teljes szívből, minden erőből és teljes elméből való (Lk 10,27) Ez azt jelenti, hogy minden erőt, figyelmet, akaratot össze kell szedni, hogy a szeretet ne csökkenjen, hanem mindennap megvalósuljon, sőt növekedjen az életedben. Ez mutatja meg, hogy jó édesanya, jó mérnők, jó földműves, jó munkás, jó szerzetes, jó pap vagy-e. Mert ha a legfontosabb hiányzik belőled, semmit sem ér az életed (1Kor 13,2) és minden fáradozásod hiábavaló!

Lelkiismeret-vizsgálat - Kérd a Szentlélek világosságát, hogy fölismerd bűneidet (nem keresve mentő körülményeket) és, hogy igazán meg tudd bánni azokat (a megváltozás szándékával)! Nézd végig az életedet és a másokkal való kapcsolataidat, főleg a szeretetparancs szerint: mert a sze­retet a mi Urunk, Jézus Krisztus főparancsa (Mt 22,37); mert a szeretet elfo­gadása és továbbajándékozása személyiséged kulcsa; mert a szeretet boldog­ságod forrása; mert a tettekben megnyilvánuló szeretet az utolsó ítélet mércéje (Mt 25,31-46).

 • Ha igazán szereted az Urat, vajon figyelsz-e rá napi elfoglaltságaid közben?
 • Szívesen beszélgetsz-e Vele a napi imáidban? Megte-szed-e azt, amit kér tőled?
 • Igyekszel-e örömet szerezni Neki? Kéred-e vezetését, tanácsát, segítségét?
 • Mi életed alapvető irányultsága: szeretetből fakadó, folyamatos ajándékozás vagy önzésből fakadó folyamatos szerzésvágy, birtokolni akarás?
 • Tudsz-e jószívű türelmes, segítőkész lenni a körülötted élő emberek iránt?
 • Tiszteled-e feleséged/férjed, gyermekeid, barátaid személyiségét, szabadságát, vagy szeretnéd rabságban tartani őket, akaratodat érvényesíteni fölöttük? Törekszel-e gyermekeidnek örömet szerezni?
 • Ha megbetegszik valaki, törődsz-e vele, segíted-e vagy talán elmenekülsz tőle?
 • Elfogadod-e önmagadat? Nem élsz-e vissza testi adottságaiddal és képességeiddel: túlzott szellemi- és fizikai megterhelés, túlzott szexuális érdeklődés (filmek, újságok, tévé, video, stb.), túlzott étel-, ital-, kávéfogyasztás, dohányzás? Szereted- e magadat annyira, hogy megfelelő mértékben pihensz, dolgozol, elkerülöd a lustaságot és a túlzott tévénézést?
 • Szereted-e magad annyira, hogy gondoskodsz képességeid, személyiséged fejlődéséről, egészséged megőrzéséről? Milyen a keresztény értékrended? Kész vagy-e arra, hogy a teljes szexualitást csak a házasságon belül éld meg? Szexuális vágyaidat a lélek uralma alatt tartod-e, törekszel-e magasabb szintre emelni a szolgáló szeretet, imádság, alkotás és önmegtagadás által?
 • Hálát adsz-e rendszeresen imádságaidban Istennek azokért az ajándékokért, amelyeket Tőle kaptál?
 • Van-e benned neheztelés, harag, elutasítás családod vagy rokonságod egyes tagjai iránt?
 • Önmagaddal szemben van-e benned harag, elutasítás, önvád, kicsinyhitűség?
 • Figyelsz-e a másik emberre? Elkerülöd-e a csúnya beszédet, hazugságot, megszólást, éles kritikát? Visszaélsz-e mások bizalmával? Féltékenységgel, lopással, veszekedéssel megbántasz-e másokat?
 • Ha igazán szereted a másik embert, keresed-e az alkalmat, hogy szolgáljad, segítsed, vigasztaljad, megerősítsed? Ha lelki problémái vannak, van-e időd meghallgatni őt?
 • Észreveszed-e fájdalmait, örömeit? Van-e benned vendégszeretet? Együttérzel-e vele szomorúságában?
 • Anyagilag segíted-e azt, aki szükséget szenved?
 • Előfordult-e, hogy elutasító, lekezelő, rosszindulatú, irigy, gúnyolódó voltál valakivel szemben?
 • Vizsgáld meg, mi az a terület, ahol szeretetvágyad sérülést szenvedett!
 • Lehet, hogy nem kaptál elég figyelmet, megértést, szeretetet szüleidtől, testvéredtől, barátaidtól?
 • Esetleg csalódást okoztak, lenéztek, kigúnyoltak, mellőztek, nem ismerték el értékeidet?
 • Lehetetlen alaknak, csúnyának, bolondnak mondtak, aki nem viszi semmire az életben?
 • Kérd gyógyulásodat ezekre vonatkozóan Jézustól, aki szeret és értékesnek tart téged!
 • Vizsgáld meg a gonosz lélek hatásait is életedben!
 • Van-e valami, ami megkötözi lelked szabadságát: divat, evés-ivás, szex, pénz, siker, okkult játékok vagy tanfolyamok: reiki, jóslás, szellemidézés?
 • Vannak-e hosszabb lehangolódásaid, félelmeid, szorongásaid, nyugtalan álmaid?
 • Vannak-e hamis vallási hiedelmek benned: reinkarnáció, stb.?
 • Kérd Jézustól szabadulásodat!
 • Milyen területen tudnál azonnali, konkrét lépéseket tenni lelki szabadságod érdekében?
 • Például valakitől bocsánatot kérni, a házasságon kívüli/előtti szexuális kapcsolatot abbahagyni, evést-ivást mérsékelni, tévét ritkábban nézni, stb.? Helyes értékrendet és napirendet felállítani? Akivel szemben eddig elutasító voltál, irányában az elfogadás első lépéseit megtenni?