Lelkitükör felnőtteknek

Lelkitükör felnőtteknek

I. Istennel való kapcsolatom

Imádkoztam rendszeresen? Reggel is? Este is?
Törekedtem-e arra, hogy imádságom összeszedett legyen?
Vagy csak figyelmetlenül imádkoztam esetleg az ágyban fekve?
Olvasom-e néha a szentírást?
Szégyelltem-e mások előtt keresztény voltomat?
Tiszteltem-e az Istennek szentelt személyeket, helyeket, tárgyakat?
Szoktam-e csúnyán beszélni? Káromkodtam-e?
Használtam-e feleslegesen Isten vagy a szentek nevét? Használtam-e durva szavakat?
Részt vettem-e vasárnap a szentmisén? Nem szoktam elkésni?
Dolgoztam-e vasárnap pénzkereső munkát? Igyekeztem-e ünneppé tenni a vasárnapot játékkal, pihenéssel?

II. Embertársaimmal való kapcsolat

Szívesen segítettem szüleimnek, nagyszüleimnek? Meglepem-e néha szüleimet valami apró kedvességgel?
Van-e türelmem az öregekhez? Hallgatok-e tanácsaikra?
Voltam-e udvariatlan, pimasz, szemtelen?
Vigyáztam egészségemre, magam és mások életére és környezetemre?
Viselkedésemmel adtam-e jó példát másoknak? Okoztam-e botrányt? Fogyasztok-e káros élvezeti cikket: alkohol, cigaretta, drog?
Kiálltam-e mindig az élet védelmében a fogantatástól a természetes halálig? Adtam-e tanácsot abortuszra, eutanázia végzésére? Beleegyeztem-e hasonló tettbe? Részt vettem-e verekedésben, leszámolásban?
Gondoltam, néztem, vagy tettem-e szemérmetlent, paráznát?
Néztem-e szemérmetlen filmet, jelenetet, beszéltem-e parázna tettről? Tettem-e magamon, vagy mással valami szemérmetlent? Önkielégítést végzetem-e? Mással voltam-e együtt? Használtam-e óvszert, fogamzásgátló szereket, abortáló tablettákat?
Loptam-e? Kicsi értéket sem? Tudok-e anyagi beosztással élni?
Talált tárgyat visszajuttattam-e a tulajdonosának? Sikkasztottam-e, csaltam-e, elnéztem-e mások ilyen tettét?
Megbízható becsületes vagyok-e? Mondtam rosszat másról (rágalmaztam)? Beszéltem más hibájáról (pletykáltam)?
Ígéretemet mindig megtartottam?
Vállaltam-e mindig tettemért a következményeket?
Törtem-e házasságot? Van-e kétes kapcsolatom?
Nem voltam irigy? Nem kívántam más képességét, tulajdonát?

III. Önmagammal való kapcsolat

Kötelességeimet megfelelően elvégeztem?
Voltam-e torkos, válogattam-e az ételekben? Voltam-e falánk?
Nem voltam önző, vagy durva?
Nem csábítottam valakit rosszra? /lopásra, hazugságra, csalásra/
Kész voltam-e mindig segíteni a másiknak?
Jó példát adtam a másiknak viselkedésemmel?
Eleget sportolok, pihenek?