Lelkitükör gyerekeknek

Lelkitükör gyerekeknek

Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján

1. Isten teremtő, mennyei Atyám. - Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e vele? Ismerem-e tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel tanulásommal? Szoktam-e rendszeresen imádkozni? (Imádság elhanyagolása.)

2. Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. - Hogyan beszéltem róla? (Káromkodás) 3. Vasárnap az Úr napja. - Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén? Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot? (Misemulasztás)

4. Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk nekik, imádkozunk értük. - Így szeretem-e őket? (Engedetlenség, feleselés, megszomorítás.) 5. Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére. - Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz?

Segítettem-e nekik? (Csúfolódás, verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok megsértése.) 6. Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk. Ilyen voltam-e gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben? (Szemérmetlenkedés.)

7. Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát. - Vigyáztam-e a magam és mások holmijára? Adtam-e a magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? (Lopás, károkozás, kötelességmulasztás, lustaság.) 8. Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről szeretettel beszéljünk. - Megbízható, őszinte voltam? Megvédtem-e más becsületét? (Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok kibeszélése.)

9. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást. - Örülök-e annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a családban.) 10. A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. - Mit teszek Jézus kedvéért? Milyenek a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg.)

Lelkitükör a szeretet parancsa alapján

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!

1. Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére? Szeretettel beszélek-e Istenről?

2.. Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?

3. Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni? Hogyan viselkedem a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?

4. Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet? Rendszeresen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? (Péntek)

II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!

1. Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam-e segíteni, örömet szerezni? Megbízható vagyok-e?

2. Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak segíteni? Örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára? Szemérmes vagyok-e?

3. Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet vállalok-e közmunkát? Igazságos vagyok-e? Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?

4. Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban? Figyelek-e egyházi elöljáróimra?

Lelkitükör a leggyakoribb "gyermekbűnök" szerint

1. Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem tanultam meg a hittant.

2. Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan. (hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam.

3. Szentmisét mulasztottam, vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.

4. Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem. Feleseltem. Nevelőimet kijátszottam.

5. Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.

6. Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.

7. Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.

8. Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.

9. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam. Hiú voltam. Öntelt voltam.

10. Nem törekedtem hibáimat kijavítani.