Hírek
05
Áprl
Húsvéti köszönet
Témakör: Plébánia hír
A gazdagréti híveknek, családjainknak, munkatársainknak, vendégeinknek,
önkénteseinknek, média apostolainknak, legnagyobb ünnepünk, húsvét
alkalmából a feltámadás hitét és örömét,
a feltámadt Krisztus békéjét és kegyelmét kívánom!


Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünk számára húsvét ünnepét előkészítették, széppé és tartalmassá tették, megrendezték, végig szolgálták, vagy áldozataikat, szenvedésüket másokért felajánlották!

• Köszönet az énekkarnak, felolvasóknak, ministránsoknak, áldoztatóknak, a sekrestyében fáradozóknak, háttér-szolgálóknak!
• Köszönet az önkéntes templom takarítóknak, díszítőknek, porta szolgálatosoknak, a szeretetvendégségek rendezőinek!
• Köszönet az események megörökítőinek fényképen vagy tévé felvételen, a média munkatársaknak!
• Köszönet az adakozó híveknek, közösséget építőknek és gyarapítóknak, minden imádkozó, jószándékú Testvérünknek!
29
Márc
Virágvasárnap
Témakör: Plébánia hír
Ma, március 29. virágvasárnap a nagyhét kezdete. Az ünnepélyes barkaszentelés, valamint a Passió a 10 órai szentmise keretében lesz.
29
Márc
Krizmaszentelés
Témakör: Plébánia hír
Bíboros atyánk szeretettel hívja papjait és híveit a Szent István-bazilikába, április 2-án, nagycsütörtökön délelőtt 10 órára a szent olajok megáldására, az ún. krizmaszentelési szentmisére.
29
Márc
szentsír örzés
Témakör: Plébánia hír
Szeretettel várom híveink jelentkezését a porta szolgálatnál a nagyszombati szentsír őrzésére reggel 8 órától este 7 óráig.
Ugrás: