Hírek
09
Nov
Novemberi misék
Témakör: Plébánia hír
Novemberben, a halottak hónapjában, 30 napos szentmisesorozatot tartunk elhunyt szeretteinkért. Halottainkért minden nap szentmisét fogunk bemutatni a Harangszóban jelzett időpontokban. A novemberi misék felajánlásaihoz adatlapokat és borítékokat helyeztünk el a bejáratnál. Ezeken tüntethetjük fel elhunyt hozzátartozóink neveit. A kitöltött mise-cédulákat és adományokat a sekrestyébe vagy a portaszolgálatra kérjük visszahozni. A miseszándékokat jelző cédulákat a novemberi miséken az oltáron helyezzük el.
09
Nov
Templombúcsúk novemberben
Témakör: Budai Középső Espereskerületi hír
Espereskerületünkben november hónapban még 3 búcsú alkalomra kerül sor: 5-én, szerdán a Szent Imre-templom, 13-án, csütörtökön a Magyar Szentek-templom, 25-én, kedden a Szent Katalin-templom közössége tartja búcsú ünnepét. Az ünnepi szentmisék 19:15-kor kezdődnek.

A jövő héten Ipoly atya és a ciszterci atyák várnak minket a Szentimrevárosba.
02
Nov
Halottak napja
Témakör: Egyházi hír
A mai vasárnap, november 2-án, Halottak napján gyászmisét tartunk elhunyt szeretteinkért. A szentmise után közösségileg lemegyünk az altemplomba, hogy László atyáért és az ott nyugvókért imádkozzunk.
02
Nov
Búcsú-nyerés a halottakért
Témakör: Egyházi hír
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokásos feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.
Ugrás: