Hírek
16
Nov
Elsőáldozás
Témakör: Plébánia hír
A héten, 4-én, kedden elkezdődik az elsőáldozásra való felkészülés. A foglalkozások keddenként lesznek, ¼ 5-5-ig. Még lehet jelentkezni, személyesen hitoktatónknál, Gabi néninél.
09
Nov
Közbeszerzés
Témakör: Plébánia hír
Tájékoztatom Testvéreimet, hogy templomunk továbbépítésére több hónapja elkezdődött a közbeszerzési eljárás. A pályázók végső ajánlatának leadási határidejét a közbeszereztetéssel megbízott ügyvédi iroda november 11-re jelölte meg. Reméljük, hamarosan eldőlhet, hogy a 6 pályázó közül melyik cég nyeri el a kivitelezési munkák elvégzésének lehetőségét. Abban is bízhatunk, hogy a munkák hamarosan elkezdődhetnek. Minderről a továbbiakban folyamatosan tájékoztatom a hívő közösséget.
09
Nov
Novemberi misék
Témakör: Plébánia hír
Novemberben, a halottak hónapjában, 30 napos szentmisesorozatot tartunk elhunyt szeretteinkért. Halottainkért minden nap szentmisét fogunk bemutatni a Harangszóban jelzett időpontokban. A novemberi misék felajánlásaihoz adatlapokat és borítékokat helyeztünk el a bejáratnál. Ezeken tüntethetjük fel elhunyt hozzátartozóink neveit. A kitöltött mise-cédulákat és adományokat a sekrestyébe vagy a portaszolgálatra kérjük visszahozni. A miseszándékokat jelző cédulákat a novemberi miséken az oltáron helyezzük el.
09
Nov
Templombúcsúk novemberben
Témakör: Budai Középső Espereskerületi hír
Espereskerületünkben november hónapban még 3 búcsú alkalomra kerül sor: 5-én, szerdán a Szent Imre-templom, 13-án, csütörtökön a Magyar Szentek-templom, 25-én, kedden a Szent Katalin-templom közössége tartja búcsú ünnepét. Az ünnepi szentmisék 19:15-kor kezdődnek.

A jövő héten Ipoly atya és a ciszterci atyák várnak minket a Szentimrevárosba.
Ugrás: