Hírek
29
Júl
3 éves szolgálat
Témakör: Plébánia hír
A jövő vasárnap, augusztus 4-én, a 10 órai szentmisét a Hívő Népért ajánlom fel. Minden hónap első vasárnapján ún. "Pro Populo" misét köteles a plébános híveiért felajánlani. Egyúttal gazdagréti plébánosi beiktatásom harmadik évfordulóján hálát adok a jó Istennek az elmúlt 3 év szolgálatáért és eredményeiért. A szentmise után szeretet vendégség lesz a tükörteremben.
29
Júl
Áldoztatóink
Témakör: Plébánia hír
Újabb 5 esztendőre a következő áldoztatóink számára kértem a Főegyházmegyétől engedélyük meghosszabbítását: Czékus Rita, Deli Erzsébet, Dunky András, Fülep Péter, Fülöp Jenő, Harsányi József, Kassai István. A jövő vasárnapon, 4-én tartjuk hűség nyilatkozatuk megújítását.
29
Júl
Pap kisegítő
Témakör: Plébánia hír
Récsei Norbert szatmári egyházmegyés atya személyében a jövőben alkalmi papi kisegítő lesz segítségemre a lelkipásztori szolgálatban. Norbert atya Százhalombattán végez 2 éve kisegítői szolgálatot Illésy Mátyás plébános úr mellett. Paptestvéremet a jövő vasárnapon mutatom be Híveinknek
30
Jún
Péter- fillérek
Témakör: Plébánia hír
A mai vasárnapon, Szent Péter és Pál apostolok ünnepét követően a templomi perselygyűjtés az Apostoli Szentszék javára fordítjuk és átutaljuk az Esztergom-Budapesti Érseki Főhatóságnak.
Ugrás: