Hírek
02
Márc
Simándy József emlékmise
Témakör: Plébánia hír
Március 9-én, vasárnap, a 10 órai szentmisén emlékezünk nemzetünk nagy tenoristájára, egyházközségünk elkötelezett tagjára, Simándy József művész úrra, halálának évfordulója alkalmából.
02
Márc
Új Ember lapszemle - 2014-03-02
Témakör: Egyházi hír
Katolikus hetilapunk március 03-ai számában olvashatunk "Testvéreink az értelmi sérült emberek" címmel a Bárka közösség dunaharaszti életéről olvashatunk; Kárpátalja békéjéről, az ukrajnai véres eseményekről és a nyelvtörvényről Majnek Antal munkácsi püspök nyilatkozik. A "Felejteni, de nem elfelejteni" című írásban három magyar szerzetes tanár vall a kommunista idők egyházi iskoláiról; "Tartsd társadat különbnek" címmel pedig a házasságban élők elégedettségéről és hálájáról ír az Új Ember. A lap ingyenes mellékleteként ezen a héten is négyoldalas válogatás olvasható az Osservatore Romanóból, azaz a Vatikán napilapjából, benne Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetével és a jegyespároknak szánt gondolataival.
23
Feb
Vizitáció
Témakör: Plébánia hír
A múlt héten került sor plébániánkon az Esztergom-budapesti Főegyházmegyében már évek óta tartó főpásztori vizitációra. Főpásztorunk, Erdő Péter bíboros atya fontos feladatának tartja, hogy személyesen vagy megbízottja által végiglátogassa főegyházmegyénk plébániáit, megismerkedjen a helyi közösségekkel, intézményekkel, körülményekkel, a helyi lelkipásztori élet sajátosságaival. Plébániánkat Székely János püspök atya, főegyházmegyénk segédpüspöke látogatta meg. A mai vasárnapi szentmisét 10 órakor János püspök atya fogja bemutatni. A szentmise keretében helyezzük el templomunk hátsó falán azt az emléktáblát, amelyekre az elmúlt év október 23-án kértük Rómában az általános pápai kihallgatáson Szentatyánk, Ferenc pápa áldását. Ehhez kapcsolódóan külön okmány is érkezett a Vatikánból, amely tanúsítja, hogy a Szentatya áldását küldi a gazdagréti helyi lelkipásztorra, és mindazokra, akik az ő lelkipásztori gondoskodására vannak bízva. Ennek az áldásnak jele lesz a tovább épülő templomunk falán elhelyezett emléktábla. Az ünnepi szentmise után János püspök atya egyházközségünk szolgálattevőivel (énekkar, felolvasók, áldoztatók) találkozik a tükörteremben.
23
Feb
Új ember - 2014.02.23.
Témakör: Egyházi hír
Katolikus hetilapunk február 23-ai számában olvashatunk: Reinhard Marx bíboros nyilatkozatáról, amelyet az újraházasodott elváltak lelkigondozásáról adott, illetve a gyermekek eutanáziájáról, amelynek lehetőségét most fogadták el Belgiumban. Interjú jelent meg a lapban Czike Imre János ciszterci szerzetessel, aki a kommunizmus áldozatai napja alkalmából idén megkapta a Hit Pajzsa-díjat; Alessandro Brustenghi ferences tenorral, aki Budapesten adott koncertet, Kovács András Péter humorista pedig többek közt Isten és a jókedv kapcsolatáról beszél az Új Emberben.
Ugrás: