Hírek
07
Áprl
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Témakör: Egyházi hír

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Újbudai Csoportja idén is csatlakozik a budaörsi KÉSZ csoport által felelevenített szép középkori szokás szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepnapjára - ebben az évben április 8-án hétfőn - meghirdetett imalánchoz, amely ezúttal kifejezetten a Békéért való könyörgés. Részvételünk az imaláncban a 8 órai szentmise után a templombeli rózsafüzér imádkozásában való részvétellel és utána a templomkerti Szűzanya szobornál további Üdvözlégy Mária imádságok elimádkozásával fog megvalósulni.

07
Áprl
Szent Rafael Kegyhelylátogató Zarándok Klub
Témakör: Plébániai hír

A Szent Rafael Kegyhelylátogató ZARÁNDOK KLUB 2024. április 11-én (csütörtökön) a SZOMSZÉDOLÁS sorozat keretében a magyar–szlovák határhoz közeli FÜLEK-re (Filakovo) utazik az alábbi program szerint:

6:15 gyülekező a Keleti PU. 2. sz. vágánya előtt, ahol kiosztásra kerül az 5. sz. klubvezetői programelőzetes;
6:25 indulás a HERNÁD IC-vel Hatvanig (helyjegy nem kell), onnan személyvonattal Somoskőújfaluig;
8:50-9:50 gyalog az országhatárhoz, közben a helyi Szent József Templom rövid megtekintése;
9:55-10:25 szlovák menetrendi autóbusszal Fülekre (70 éven felülieknek ingyen);
10:30-11:00 várostörténeti tájékoztatás a Polgármester megbízásából;
11:00-12:00 a Szűz Mária Mennybemenetele Ferences templomi program (300 Ft/fő) Lőrinc atya által + Mária-műsorunk;
12:00-12:30 a Vár megtekintése; 12:30-14:00 közös ebédle-hetőség a helyi Bebek étteremben (12 euro/fő leves+főétel);
14:00-14:50 szabadidő, vásárlás stb.;
14:59-15:35 busszal vissza az országhatárhoz;
15:35-16:15 gyaloglás a somoskőújfalui vasútállomásra;
16:16-18:47 visszautazás vonattal a Keleti PU-ra.

A fenti nagyon szép, érdekes, változatos, emlékezetes programunk-ra szeretettel hívja-várja a klubtagokat, más érdeklődőket is Rétvári Sándor klub-vezető. Fontos: euro váltása ajánlott!

31
Márc
Húsvéti köszönet
Témakör: Plébániai hír

A gazdagréti kedves Híveknek, családjainknak, munkatársainknak, vendégeinknek, önkénteseinknek, média apostolainknak, legnagyobb ünnepünk, húsvét alkalmából a feltámadás hitét és örömét, a feltámadt Krisztus békéjét és kegyelmét kívánom, Isten áldásával!

Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünk számára húsvét ünnepét előkészítették, széppé és tartalmassá tették, megrendezték, végig szolgálták, vagy áldozataikat, szenvedésüket, imáikat másokért felajánlották!
•    Köszönet Gittának és az énekkarnak, Péter orgonistánknak, felolvasóknak, Györfi Bencének és ministráns vezetőinknek, a ministránsoknak, áldoztatóknak, a sekrestyében fáradozóknak, díszítőknek, a háttér-szolgálóknak!
•    Köszönet Barna Zsoltnak és dolgos csapatának a templomkert rendszeres karbantartásáért és gondozásáért, az önkéntes templom takarítóknak!
•    Köszönet az Apostol TV a média munkatársainak!
•    Köszönet az adakozó híveknek, közösséget építőknek és gyarapítóknak, Média Apostoloknak, tévénézőknek, minden imádkozó, jószándékú Testvérünknek!

 

31
Márc
Irgalmasság kilenced
Témakör: Egyházi hír

Nagypéntektől az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig tart. Szt. Fausztina naplójából: „..Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért.
- Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra.”

Ugrás: