Hírek
16
Áprl
Szent Pio zarándoklat San Giovanni Rotondoba
Témakör: Plébániai hír

Ma este indul a plébániánkon szervezett 30 fős zarándokcsoport Szent Pio atya kegyhelyére. Ezzel az úttal szeretnénk előkészíteni Pio atya új bronz szobrának felavatási ünnepségét, amit június 4-re tervezünk. Távollétemben Lak Gábor atya és Dr. Monostori László atya helyettesít.

16
Áprl
5 éve indult az örökimádás
Témakör: Plébániai hír

5 évvel ezelőtt, Irgalmasság vasárnapján indult el az Örökimádás a Szent Pió-kápolnában. Szeretnénk hálát adni ezért a nagy kegyelemért a Jóistennek és Károly atyának, aki biztosította a feltételeket a szolgálatunkhoz. Szeretettel hívunk délután 15:00 órakor mindenkit a kápolnába egy kis hálaadó imádság-ra, és utána a kávézóba egy kis beszélgetésre, tanúságtételre, agapéra.

16
Áprl
Szent Charbel liturgia
Témakör: Plébániai hír

Ismét lesz Szent Charbel atya tiszteletére felajánlott szent liturgia, április 22-én, szombaton 18:00 órai kezdettel. 17:30-tól római katolikus litánia lesz melyet a Szent Charbel imafüzetből vezet Mészáros László! A szent liturgiát bemutatja: Kocsis Tamás görögkatolikus szervező lelkész.

09
Áprl
Húsvéti jókívánságok
Témakör: Plébániai hír

A gazdagréti kedves Híveknek, családjainknak, munkatársainknak, vendégeinknek, önkénteseinknek, média apostolainknak, legnagyobb ünnepünk, húsvét alkalmából a feltámadás hitét és örömét, a feltámadt Krisztus békéjét és kegyelmét kívánom, Isten áldásával!

Köszönöm mindazoknak a fáradozását, akik egyházközségünk számára húsvét ünnepét előkészítették, széppé és tartalmassá tették, megrendezték, végig szolgálták, vagy áldozataikat, szenvedésüket, imáikat másokért felajánlották!

•    Köszönet Gittának és az énekkarnak, Péter orgonistánknak, felolvasóknak, Györfi Bencének és ministráns vezetőinknek, a ministránsoknak, áldoztatóknak, a sekrestyében fáradozóknak, díszítőknek, a háttér-szolgálóknak!
•    Köszönet Barna Zsoltnak és dolgos csapatának a templomkert rendszeres kar-bantartásáért és gondozásáért, az önkéntes templom takarítóknak, díszítőknek.
•    Köszönet az Apostol TV a média munkatársainak!
•    Köszönet az adakozó híveknek, közösséget építőknek és gyarapítóknak, Média Apostoloknak, tévénézőknek, minden imádkozó, jószándékú Testvérünknek!

Húsvét tiszta áldozatját a hívek áldva áldják. Bárány megváltotta nyáját, és az ártat-lan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját. Élet itt a halállal megvítt csoda-csatával, a holt Élet-Vezér ma úr és él! Mária, szentasszony, mondd, mit láttál útadon? Az élő Krisz-tusnak sírját, s a Fölkentnek láttam glóriáját, angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcso-kat. Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult. Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas: ó, győztes Királyunk, légy irgalmas. (Húsvéti szekvencia)

Ugrás: