Hírek
09
Áprl
Irgalmasság kilenced
Témakör: Egyházi hír

Nagypéntektől az Isteni Irgalmasság vasárnapjáig tart. Szt. Fausztina naplójából: „..Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. - Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra.”

09
Áprl
A Szent Gábriel Irodalmi Klub
Témakör: Irodalmi klub

A Szent Gábriel Irodalmi Klub - 2023. április 15-én, szombaton - a KÉSZ Újbudai Csoportjával közösen, tisztelgő látogatást tesz a Fiumei úti Sírkertben a Petőfi család síremlékénél, ahol virágot helyez el, és a költő ott nyugvó családtagjaira emlékezve egy-egy hozzájuk írt Petőfi verset olvasnak fel. Találkozás: április 15-én szombaton 14 órakor a 8-as busz Nagyszeben téri megállójában az Eleven centerrel szemben. (Kelenföldi pu. felé).

02
Áprl
A Nagyhét liturgikus programja Gazdagréten
Témakör: Plébániai hír

A NAGYHÉT LITURGIKUS PROGRAMJA GAZDAGRÉTEN

az Apostol Televízió élő közvetítésével

(A * jelölt eseményeket 17:00 és 24:00 órakor megismételjük;

A ** jelölt műsorok csak 24:00-kor kerülnek megismétlésre;)

 

április 03.; 04.; 05.

hétfő, kedd, szerda

7:32

8:00

Zsolozsma: Imádságra hívás, Laudes

Szentmise * (a szentmise után rózsafüzér)

április 06.

nagycsütörtök

18:00

Az utolsó vacsora szentmiséje **

április 07.

nagypéntek

8:00

8:40

9:30

15:00

Zsolozsma: Olvasmányos imaóra, Laudes

Fájdalmas rózsafüzér

Keresztúti ájtatosság

Nagypénteki szertartások - Igeliturgia, (olvasmányok, János passió, könyörgések) Hódolat a szent kereszt előtt, áldozás

április 08.

nagyszombat

HÚSVÉTI VIGÍLIA

8:00

8:40

18:00

Zsolozsma: Olvasmányos imaóra, Laudes

Fájdalmas rózsafüzér

Húsvéti vigília, Krisztus feltámadásának ünneplése.

április 09.

húsvétvasárnap

10:00

12:00

Húsvét ünnepi szentmiséje *

Urbi et Orbi áldás Rómából

április 10.

húsvéthétfő

10:00

Húsvéthétfő ünnepi szentmiséje *

02
Áprl
Liszt Ferenc kamarazenekar koncertje
Témakör: Kórus

Április 4-én, kedden 19:00 kezdettel a Liszt Ferenc kamarazenekar ad koncertet templomunkban. Az előadás regisztrációhoz kötött. A regisztráció linkje: Koncert regisztráció, jelentkezés

Műsor: Haydn - A Megváltó hét utolsó szava a keresztfán. A szavak, amelyek a mű címében állnak valójában hét mondatot jelentenek. Hét rövid mondatot, amelyet Jézus mondott kereszthalálát megelőzően.

Ugrás: