Hírek
29
Márc
Rózsafűzért-Hadjárat
Témakör: Egyházi hír

Kedves Testvérek!
 
Mint írtuk, ez nem egy időleges akció, hanem folyamatos - 0-24/365  imádság, ami 2018. április 8-án már elkezdődött a folyamatos szentségimádással, és akkor sem állunk le, ha a dolgok jóra fordulnak - pont azért, hogy úgy is maradjanak. És azért is, mert a megtérés - ami az egyik fő szándék a vírus megfékezése mellett - nem egyik napról a másikra megy. Saját példámból tudom, hogy 14 évig imádkoztam a fiamért, amikor volt részem a megtérésének az örömében. Ez nagyban is így van. Ahhoz, hogy a keresztény értékrend győzzön az emberi szívekben, sok-sok idő és ima / áldozat kell.
Azt pedig a két éves ÖRÖKIMÁDÁS tapasztalatából mondhatom, hogy mi, és Jézus is úgy megszokjuk ezeket a fix heti találkozásokat, hogy le nem mondanánk róla semmi pénzért!
Majd remélem ti is megtapasztaljátok ezt, amikor már huzamosabb ideje ugyanabban az időben a héten az Úrral vagytok. Mint a Kis herceg, úgy vár minket az Úr ilyenkor!


Talán e veszedelem által mi is visszatérünk a régi dők egyszeűségéhez -
https://www.facebook.com/krisztusban.ujjaszuletett.1/videos/202926531022135/ ( 16perc )

Az Ószövetség idején, amikor a nép Isten és Mózes ellen támadt, az Úr tüzes kígyókat bocsátott a népre és azok sokakat halálra martak közülük. Erre elmentek Mózeshez és azt mondták: "Vétkeztünk, mert az Úr és te ellened szóltunk. Könyörögj, hogy vegye le rólunk ezeket a kígyókat!" Könyörgött is Mózes a népért, mire az Úr így szólt hozzá: "Készíts egy réz kígyót és tedd ki jelül: amelyiket megmart, és feltekint rá, az életben marad!" Csinált tehát Mózes egy rézkígyót, és kitette jelül:  a megmartak, ha feltekintettek rá, meggyógyultak. (Számok könyve 21, 4-10)
Ez volt a kereszt előképe! Nekünk és minden bűn, és vírus által fertőzöttnek Krisztus keresztjére kell hittel feltekintenünk és elfogadnunk a megváltás ingyenes ajándékát, mert az "az Ő sebei által gyógyultunk meg!" (Péter első levele 2, 24)
A kereszt előtt mondjuk el, és mondassuk el másokkal is a "Megtérők imáját", amiben alázattal bevalljuk, hogy szükségünk van Istenre! A kis Örökimádó kápolnánkban minden padra ki volt téve ez az ima! Ez az igazi "vakcina" a korona vírus és "bűn vírusa" ellen! Mi most Mózes példájára a "Rózsafüzér hadjárattal" könyörgünk Istenhez - tudva, hogy mi is bűnösök vagyunk és megváltásra szorulunk.  
Ameddig Mózes karja ki volt tárva, addig a kis pici izraeli sereg győzött az óriási túlerőben lévő amalekiták ellen. Amint azonban leeresztette a kezét, az ellenség rögtön felülkerekedett! (Mózes II, 17, 11-13) Ezért van szükség a mi esetünkben is a folyamatosságra!!!! (0-24/365) Ezért indult el először Vácon, majd Sopronban, végül Budapesten annak idején az Örökimádás.

Ne legyen olyan óra a napban, amikor nem imádkozik valaki!!!!!

MEGTÉRŐK IMÁJA - ezzel az imával a Bárány vérével jelöljük meg szíveink ajtófélfáját!

Jézusom, szükségem van Rád! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Elfogadlak Téged , mint Megváltómat, gyógyítómat és szabadítómat! Mostantól te légy az életem Ura!
Átadom magam Neked, befogadlak a szívembe! Kérlek küldd el Szentlelkedet és alakítsd át az én kemény szívemet, hogy azzá váljak, amivé te megálmodtál engem!
Gyenge vagyok, erőtlen és következetlen, de a Te erőddel bármire képes vagyok! Kérlek szabadíts meg engem minden bálványomtól, mindentől, ami nem a Te országodból  való bennem!
Amen! Alleluja! ("Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem " Jel 3,20)

 
Szeretettel ölelünk titeket!

Gazdagréti Szent Angyalok templom
Szent Pió örökimádó közösség

Medgyesi Zsuzsi ( 06-30-9415307, medgyesi.zsuzsa60@gmail.com )
Kőrösi Ili ( 06-70-5155696, korosine.ilona@gmail.com )

29
Márc
Nagyheti szertartások időpontjai
Témakör: Plébániai hír

A nagyhét programja Gazdagréten – az Apostol Televízióban

 

április 09.

nagycsütörtök

17:00

 

 

18:00

Az utolsó vacsora szentmiséje,

(lábmosás), (Jeremiás Siralmai)

 

Ferenc pápa szentmiséje Rómából (élő)

április 10.

nagypéntek

8:00

 

 

8:40

 

 

15:00

 

 

18:00

Zsolozsma – Olv. Imaóra – Reggeli dics. (élő)

 

Rózsafüzér és keresztút Gazdagrétről (archív felvétel)

 

Nagypénteki szertartások (élő), majd csendes virrasztás lehetősége a szentsírnál a templomi üvegajtó előtt (előtér)

 

Nagypénteki szertartások Rómából (élő)

április 11.

nagyszombat

Éjjeltől

18:00-ig

 

8:00

 

 

18:00

 

 

21:00

A szentsír őrzése és látogatása a templomi üvegajtó előtt (előtér)

 

Zsolozsma – Olv. Imaóra – Reggeli dics. (élő)

 

Húsvéti vigília szertartása,

Krisztus feltámadásának ünneplése

 

Húsvéti vigília szertartás Rómából (élő)

április 12.

húsvétvasárnap

10:00

 

11:00

 

 

17:00

 

 

 

20:15

Ünnepi szentmise Gazdagrétről (élő)

 

Ferenc pápa húsvéti szentmiséje, Urbi et Orbi áldás Rómából (élő)

 

Cserháti Ferenc püspök szentmiséje a határon túli magyaroknak Gazdagrétről (élő)

 

Ünnepi szentmise Gazdagrétről (ismétlés)

április 13.

húsvéthétfő

10:00

Ünnepi szentmise (élő)

29
Márc
Plébániánk működése a járványügyi helyzet idején
Témakör: Plébániai hír

A koronavírus okozta veszélyhelyzet „alkalmas idő arra, hogy meglássuk a testvériség és az egymással összekapcsoló, felbonthatatlan kötelékek értékét”.

Plébániánk működése a járványügyi intézkedések idején: Tájékoztatjuk Testvéreinket, hogy a jelenlegi világjárvány veszélyhelyzetében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a következőképpen rendelkezett: „A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Mégis felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a nyilvános liturgia 2020. március 22., Nagyböjt 4. vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden kell megtartani.” Ennek értelmében nálunk, a Szent Angyalok-templomban sem tartunk nyilvános liturgiát, vagyis nyilvános szentmisét, rózsafüzér imát, keresztúti ájtatosságot. Az örökimádás is átmenetileg szüne-tel. Templomunk kapuját és középső bejárati ajtaját azonban éjjel-nappal folyamatosan nyitva tartjuk. A zárt üvegajtó mögött helyeztem el az úrmutatóban az Oltáriszentséget, hogy híveinknek mindig legyen lehetőségük a szentségi Jézus előtt imádkozni. Ugyanakkor kérem, hogy az előtérben egy időben legfeljebb ketten tartózkodjanak. A személyes irodai ügyintézés helyett telefonon tudunk Testvéreink rendelkezésére állni.

A telefonos ügyintézéshez a következő számok hívhatók:
•    Temetkezési és urnafülke ügyekben: 06-1-709-9999 (Medra Zsófia)
•    Keresztelés és házasságkötés ügyében: 06-30-577-0645 (Hegedűsné Gitta)
•    Információs mobil vonalunk: 06-30-205-2833 (ügyeletes munkatárs)
•    Keresztelésre és házasságkötésre a honlapunkon is lehet jelentkezni.

Részletes tájékoztatás és a Püspöki Kar rendelkezései a honlapunkon:
www.szentangyalok.hu

15
Márc
Koronavírus (COVID-19) - bíboros úr rendelkezése
Témakör: Egyházi hír

Mivel az idősebb testvérekre, a 60 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent a vírusfertőzés, ők jogosan félnek attól, hogy részt vegyenek közösségi liturgikus alkalmakon. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.). Ezt a felmentést – a veszélyes fertőzés elkerülésének céljából – Erdő Péter bíboros úr, mint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora, a területére nézve megadja. Kérjük tehát a Paptest-véreket, hogy nyugtassák meg az idősebb testvéreket, akik nem mernek a járvány idején templomba menni, hogy ezzel nem követnek el bűnt! Arra viszont hívjuk fel figyelmüket, hogy ettől még az Úr napjának megszentelése ugyanúgy parancs számukra: próbáljanak többet imádkozni, s rádión, vagy TV-n keresztül szentmise közvetítésbe bekapcsolódni.

 

A koronavírus okozta veszélyhelyzet „alkalmas idő arra, hogy meglássuk a testvériség és az egymással összekapcsoló, felbonthatatlan kötelékek értékét”.

15
Márc
Karitász-csoport
Témakör: Egyházi hír

Plébániánk csatlakozik a Katolikus Egyház által országosan meghirdetett „Tartós szeretet” nagyböjti élelmiszergyűjtés felhíváshoz. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a segélyakcióhoz. Ezt megtehetjük a hét bármely napján vasárnappal bezárólag, azaz március 15-től 22-ig. Adományaikat karitász csoportunk juttatja majd el a rászorulókhoz.

Ugrás: