Hírek
05
Feb
Szent Balázs püspök, vértanú emléknapja
Témakör: Egyházi hír

A csodatevő szent közbenjárását a torokbaj és minden más baj, betegség ellen kérjük. Pénteken, február 3-án volt ünnepe, ma, 5-én, vasárnap a szentmisék után is lesz Balázs-áldás.

05
Feb
Képviselőtestület
Témakör: Plébániai hír

Plébániánk 2017-ben megválasztott Képviselőtestületének megbízatása az elmúlt esztendőben lejárt. Idén szükséges új Képviselőtestületet választanunk. Ennek időpontja két vasárnap, 2023. január 29. és február 5. A választásra jogosultak a templomunkba rendszeresen járó hívő Testvéreink, akik a vasárnapi szentmiséken részt vesznek. A következő héten a Szent Pio-kápolna mellett az előtérben elhelyezzük a jelöltek fényképes bemutatkozó lapjait. A szavazási vasárnapokon a kávézóban átvehetők a szavazólapok, amelyeken érvényesen 5 jelölt személyére lehet majd szavazni. A számlálóbizottságba felkérem Pittler Teréz, Udvarhelyi Dóra és Juhász János testvéreinket. A plébániai képviselőtestület természetét tekintve tanácsadó testület, amelynek feladata a plébánosnak – mint a plébánia egyszemélyi képviselőjének – a munkáját elősegíteni.

A testület tagjai kizárólag katolikus vallású, nagykorú (18 éven felüli), cselekvőképes, és tartósan a Plébánia területén élő személyek lehetnek, akik a keresztségből fakadó küldetésüknek eleget téve készek lelkiismeretesen, felelősségteljesen segíteni a plébánia területén Isten szavának hirdetésével az istentiszteletek végzése által, a szeretet cselekedeteinek gyakorlatai és a testvéri közösség munkálása révén megvalósuló lelkipásztori célkitűzéseket.

29
Jan
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Témakör: Egyházi hír

Február 2-án, csütörtökön lesz Urunk bemutatásának ünnepe. A reggel 8 órai szentmise kezdetén tartjuk a gyertyák megáldásának szertartását. Ez az ünnep a II. Vatikáni Zsinat óta az Úr ünnepei közé tartozik, hiszen a születés után 40 nappal ezen a napon mutatta be Szűz Mária és Szent József a gyermek Jézust az Úrnak a jeruzsálemi templomban. A mózesi törvény szerint ekkor járt le Mária tisztulásának ideje. Ősi pogány szokás szerint e nap éjszakáján fáklyás menet járta körül Róma városát, hogy az isteneket kiengesztelje. Ezt a körmenetet formálták át keresztény tartalmúvá. Szűz Mária karján találjuk a Világ Világosságát, akit a Messiásra váró öreg Simeon és Anna fogad a templomban. Ennek emlékére hordozzuk kezünkben a szentelt gyertyát, az örök Fény jelképét, aki eljött a nemzetek megvilágosítására.

29
Jan
Zenés szentségimádás
Témakör: Plébániai hír

Február 2-án, csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén zenés, gyertyafényes szentségimádást tartunk templomunkban este 19.00 - 22.00 óráig. 20.00 órakor Károly atya megáldja a hozott gyertyákat, mécseseket. Az este folyamán lesz gyónási lehetőség és közbenjáró szolgálat. Szeretettel várunk mindenkit!

Ugrás: