Hírek
14
Áprl
Barna Gézáné temetése
Témakör: Plébániai hír

Holnap, április 15-én, hétfőn 12 órakor veszünk búcsút a kelenföldi Szent Gellért urnatemetőben szentmise keretében, Barna Gézánétól. Elhunyt Mária Magdolna testvérünk plébániánk kertgondozó jótevőjének, Barna Zsoltnak édesanyja. Aki teheti, fejezze ki együttérzését a temetésen való részvétellel. Nyugodjék békében! Plébániai közösségünk nevében részvétünket nyilvánítom.

14
Áprl
Adónk 1%-a, Katolikus Egyház támogatása
Témakör: Plébániai hír

Adónk 1+1 százalékáról jogosultak vagyunk rendelkezni, aki személyijövedelemadó-bevallást ad le. Technikai számunk: 0011. Aki elektronikusan adja be bevallását különösen figyeljen arra, hogy maga az adóbevallás tervezetének elfogadása még nem jelenti az 1+1 % nyilatkozat megtételét. (a második 1-% Alapítványunknak felajánlható.)

Alapítványunk támogatásának kérése az adó 1%-val:

„SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOL MÉDIAKÖZPONT” KÖZHASZNÚ

ALAPÍTVÁNY; Adószáma: 18021925-1-43

14
Áprl
Apostol TV szolgálatának támogatása
Témakör: Egyházi hír

Apostol TV szolgálatának támogatása. Egy hívás egy SMS nekünk nagy segítség. Katolikus vallási adományvonalon van lehetőség az Apostol TV hitéleti szolgálatának telefonos támogatására. Hívószám 13600 / 12-es kóddal hívásonként vagy SMS-ben 500,- Ft-ot ajánlhatunk fel. Átmenetileg Yettel, régebbi nevén Telenor hálózatból hívás nem kezdeményezhető, csak SMS-ben küldhető felajánlás. SMS küldéskor az üzenetbe csak a 12-es számot kell beleírni és elküldeni a 13600-as telefonszámra.

Fontos, hogy nem kell a telefonszám elé tenni 06 X vagy +36 X előhívószámot.

A következő hálózatokból kezdeményezhető hang alapú hívás: Magyar Telekom vezetékes hálózatából, Magyar Telekom mobil hálózatából, illetve a Vodafone mobil hálózatából.
A következő hálózatokból kezdeményezhető SMS küldés: Magyar Telekom, Vodafone, Yettel mobil hálózat.

07
Áprl
Ciprusi zarándoklat
Témakör: Plébániai hír

Szeretettel jelzem, hogy április 08-tól április 13-ig zarándoklatot vezetek Szent Pál nyomában, Ciprus szigetén. Távollétemben Lak Gábor atya tartja a reggel 8 órai szentmiséket, előtt pedig a zsolozsmát. Fogadjuk őket szeretettel!

Ugrás: