Hírek
31
Márc
Engesztelő zarándoklat, április
Témakör: Egyházi hír

Minden elsőszombaton engesztelő zarándoklat indul a plébániánkról A Szent Anna rétre a tavaly felszentelt új kápolnához. A negyedik zarándoklat időpontja: 2024. április 06. Találkozás 11:00 órakor a Mindszenty József bíboros szobornál (53-as busz végállomása - 1121 Budapest, Hóvirág út 46.) - kb. 7 km gyaloglás VAGY 14:00 órakor a helyszínen, a Szent Anna réti kis kápolnánál. Szentmise 14:00-kor kezdődik. Gyónási lehetőség 13-14 óráig lehetséges. További információ: Medgyesi Zsuzsanna: 06-30/941-5307; e-mail: medgyesi.zsuzsa60@gmail.com

31
Márc
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Témakör: Plébániai hír

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Újbudai Csoportja idén is csatlakozik a budaőrsi KÉSZ csoport által felelevenített szép középkori szokás szerint Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepnapjára - ebben az évben április 8-án hétfőn - meghirdetett imalánchoz, amely ezúttal kifejezetten a Békéért való könyörgés. Részvételünk az imaláncban a 8 órai szentmise után a templombeli rózsafüzér imádkozásában való részvétellel és utána a templomkerti Szűzanya szobornál további Üdvözlégy Mária imádságok elimádkozásával fog megvalósulni.

27
Márc
A nagyhét programja 2024
Témakör: Plébániai hír

A NAGYHÉT LITURGIKUS PROGRAMJA GAZDAGRÉTEN

2024-ben

az Apostol Televízió élő közvetítésével

(A * jelölt eseményeket 17:00 és 24:00 órakor megismételjük;

A ** jelölt műsorok csak 24:00-kor kerülnek megismétlésre;)

március 23.

nagyb. 5. szombat

9:30-11:30

Családok gyóntatása a templomban

március 24.

virágvasárnap

10:00

Barkaszentelés a templomkertben,

körmenet, Passió, ünnepi szentmise *

március 25.

nagyhétfő

16:00

18:00

Lelkigyakorlat Esterházy Jánosról

Szentmise – betegek kenete

március 26.; 27.

n.kedd, n.szerda

7:32

8:00

Zsolozsma: Imádságra hívás, Laudes

Szentmise * (utána rózsafüzér)

március 28.

nagycsütörtök

18:00

22:00

Az utolsó vacsora szentmiséje **

Éjszakai virrasztás a templomban 5:00-ig

március 29.

nagypéntek

8:00

 

8:40

9:30
15:00

Zsolozsma: Olvasmányos imaóra,

Reggeli dicséret

Fájdalmas rózsafüzér

Keresztúti ájtatosság

Nagypénteki szertartások –

Igeliturgia; (olvasmányok, János passió, könyörgések)

Hódolat a szent kereszt előtt; áldozás

március 30.

nagyszombat

 

HÚSVÉTI

VIGÍLIA

8:00

 

8:40

18:00

20:30

Zsolozsma: Olvasmányos imaóra,

Reggeli dicséret

Fájdalmas rózsafüzér

Húsvéti vigília, Krisztus feltámadása

Körmenet, ételszentelés

március 31.

húsvétvasárnap

8:45

10:00

12:00

Gyermekek szentmiséje

Húsvét ünnepi szentmiséje *

Urbi et Orbi áldás Rómából

április 01.

húsvéthétfő

10:00

Húsvéthétfő ünnepi szentmiséje *

április 08. hétfő

Gyümölcsoltó B.A

8:00

Ünnepi szentmise (március 25-ről)

27
Márc
Lelkinap és betegek szentsége
Témakör: Plébániai hír

Március 25-én, nagyhétfőn délután 4 órai kezdettel lelkinap lesz templomunkban „Isten Szolgája, Esterházy János életszentsége a nagyböjt fényében” címmel. A lelkinap vezetője Cebula Pawel minorita atya, a boldoggá avatás posztulátora lesz. A délután folyamán lesz gyónási lehetőség is. 18 órakor szentmisét tartunk, amelynek keretében feladjuk a betegek szentségét mindazoknak, akik arra rászorulnak és azt kérik. A szentség felvételének előzetes feltétele a szentgyónás. A betegek kenetére kérjük az előzetes jelentkezést a sekrestyében, vagy a plébániai irodában. A nagyhét miatt Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét idén nem március 25-én, hanem április 8-án fogjuk megünnepelni.

Ugrás: